Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Februarie 2011

HOTARAREA Nr. 35- privind aprobarea asocierii Unitatii Administrativ Teritoriale a municipiului Husi cu Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Cretesti in vederea infiintarii S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI
HOTARAREA Nr. 36- privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la infiintarea operatorului de servicii de salubrizare, aprobarea infiintarii operatorului de servicii de salubrizare S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI prin reorganizarea Serviciului Public de Salubrizare Husi si a modalitatii de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de salubrizare in municipiul Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 37- privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 38- privind acordarea ajutorului de urgenta pentru situatii deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure, altele decat cele prevazute expres in Legea nr.416/2001 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 39- privind stabilirea veniturilor potentiale ce pot fi valorificate din anumite categorii de bunuri de catre beneficiarii de ajutor social - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 40- privind alocarea de fonduri in anul 2011, din bugetul local, pentru serviciile sociale prestate de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.12
HOTARAREA Nr. 41- privind alocarea de fonduri in anul 2011, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello" cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
HOTARAREA Nr. 42- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144
HOTARAREA Nr. 43- privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa
HOTARAREA Nr. 44- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 12 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei
HOTARAREA Nr. 45- privind acordarea unui aviz favorabil in vederea efectuarii unui schimb de terenuri intre Municipiul Husi si SC "Electrosanit" SRL Husi
HOTARAREA Nr. 46- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Husi-Stanilesti nr.5, Camin 1, sc.A, et.II, ap.6, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 47- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a doua loturi de teren, in suprafata de 20 mp fiecare, pentru construirea a doua garaje, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in municipiul Husi, strada Luceafarul, langa bloc B.2, nr.cadastrale 71973 si 71974, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 48- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 49- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 46 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.45.C, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 50- privind aprobarea valorilor de inventar a bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi si care au fost evaluate in baza Dispozitiei nr.2146 din 15.10.2010 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 51- privind aprobarea valorilor de inventar a bunurilor imobile ce apartin domeniului public al Municipiului Husi si care au fost evaluate si reevaluate in baza Dispozitiei nr.2146 din 15.10.2010 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 52- privind revocarea dreptului Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi de a administra unele bunuri imobile - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 53- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Leon Petrica si doamnelor Ursu Oana si Cerchez Alexandra- Andreea
HOTARAREA Nr. 54- privind atribuirea cu titlu gratuit a trei loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Rusu Viorel si doamnelor Moraru Camelia si Cerchez Alina
HOTARAREA Nr. 55- privind mandatarea reprezentantului autoritatilor administratiei publice locale in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala Goscomloc S.A. Husi pentru incheierea unui contract de comodat cu SC "URBANCALOR" SRL HUSI - (Anexe)