Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Iulie 2008

HOTARIREA Nr.10 -Privind rectificarea bugetului local cu suma de 1903 mii lei reprezentind venituri proprii, cote defalcate din impozit pe venit, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si subventii.
HOTARIREA Nr.11 -Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008.
HOTARIREA Nr.12 -Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
HOTARIREA Nr.13 -Privind emiterea unui aviz de principiu in vederea amenajarii unui spatiu verde cu o suprafata de 489 mp si a unui parc de joaca cu o suprafata de 414 mp, in vecinatatea blocurilor ANL Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, municipiul Husi, Judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.14 -Privind aprobarea PUD "Inchiriere teren - amenajare acces", municipiul Husi, str. Calea Basarabiei, linga proprietatea SC "PRODCIDU" SRL, nr. 144, judetul Vaslui, beneficiar SC "PRODCIDU" SRL Husi.
HOTARIREA Nr.15 -Privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 78 mp, apartinind domeniului privat al municipiului Husi aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru amenajare cale acces, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei, linga proprietatea SC "PRODCIDU" SRL Husi, nr.144, judetul Vaslui, beneficiar SC "PRODCIDU" SRL Husi.
HOTARIREA Nr.16 -Privind modificarea si completarea art. 6 alin(1) punctul B din Hotarirea nr.7 din 26.01.2006 privind aprobarea vinzarii apartamentelor proprietate de stat si a imobilelor nationalizate care nu au fost revendicate de fostii proprietari, aflate in proprietatea Consiliului Local al municipiului Husi, catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.17 -Privind aprobarea esalonarii pe o perioada de 20 ani, a ratelor lunare pentru vinzarea apartamentului situat in Husi, strada Scolii, bl.29,sc.D,ap.54.
HOTARIREA Nr.18 -Privind aprobarea vinzarii apartamentelor proprietatea muncipiului Husi, situate in Husi str. Calea Basarabiei, bl.G2,sc.B,ap.24; 1 Decembrie, nr.16, bl.12, sc.B, et.4,ap.12; Calea Basarabiei, bl.G2, sc.B, et.3, ap.34; Stefan cel Mare, bl. L5, sc.A, et.4, ap.18; Lucefarul, nr.1, bl.T1, sc.B, et.2,ap.10; Alexandru Giugaru, bl.9, sc.A,parter, ap.3; Stefan cel Mare, nr.18, bl.L4, sc.B, et.4, ap.22; Calea Basarabiei, bl.G1, sc.A, et.1, ap.51; Scolii, bl.33, et.1, ap.25; Calea Basarabiei, bl.G3, sc.A, parter, ap.3, catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.19 -Privind aprobarea pretului de vinzare a apartamentului situat in Husi, strada Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, et.2, ap.8, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias.
HOTARIREA Nr.20 -Privind avizul Consiliului Local al municipiului Husi pentru schimbarea cumparatorului apartamentului din contractul de vinzare-cumparare nr. 12166/22.04.2008, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie, nr.1B.
HOTARIREA Nr.21 -Privind reactualizarea Comisiei pentru aprobarea pretului de vinzare a apartamentelor proprietate de stat si a imobilelor nationalizate aflate in proprietatea Consiliului Local Husi, catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.22 -Privind reactualizarea Comisiei locale de ordine publica constituita la nivelul municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.23 -Privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitatea Temporara din municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.24 -Privind aprobarea Strategiei locale privind alimentarea cu energie termica a municipiului Husi.