Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Iunie 2009

HOTARIREA Nr. 144 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iunie 2009
HOTARIREA Nr. 145 - privind privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2009 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 146 - privind privind mentinerea contractului de prestare a activitatii de colectare a deseurilor municipale incheiat intre operatorul serviciului public de salubrizare si utilizator (persoane fizice, agenti economici, institutii publice)
HOTARIREA Nr. 147 - privind privind darea in administrarea Consiliului Judetean Vaslui a terenului pentru constructia obiectivului Statie de Transfer a deseurilor, aferent proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in Judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr. 148 - privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire balcon", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Schit nr.6, bl.H.4, sc.B, parter, ap.20, judetul Vaslui, beneficiar Prisecaru Ghena
HOTARIREA Nr. 149 - privind privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 11,50 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea construirii unui balcon, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Schit, nr.6, bl.H.4, sc.B, parter, ap.20, judetul Vaslui, beneficiar Prisecaru Ghena
HOTARIREA Nr. 150 - privind privind modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 151 - privind privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 250 mp, situat in intravilanul municipiului Husi,in Cartierul Dric.1, lot nr.18, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, doamnei Neculau Ancuta
HOTARIREA Nr. 152 - privind privind modificarea anexelor la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 96 din 31.10.2008 privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in anul 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 153 - privind privind trecerea culoarului de frontiera, a fasiei de protectie a frontierei de stat si a semnelor de frontiera, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi in administrarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Vaslui
HOTARIREA Nr. 154 - privind privind modiflcarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi