Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Martie 2010

HOTARIREA Nr. 47- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2010
HOTARIREA Nr. 48- privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local detinut de domnul Nechifor Ioan
HOTARIREA Nr. 49- privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2009 a bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local si bugetului institutiilor finantate din venituri evidentiate in afara bugetului local si situatiilor financiare anuale pe anul 2009 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 50- privind alocarea de fonduri in anul 2010, din bugetul local, pentru serviciile sociale prestate de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata", cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.12
HOTARIREA Nr. 51- privind alocarea de fonduri in anul 2010, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
HOTARIREA Nr. 52- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 53- privind alocarea de fonduri in anul 2010, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello" cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
HOTARIREA Nr. 54- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 55- privind alocarea de fonduri in anul 2010, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25,Sc. D, parter
HOTARIREA Nr. 56- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 57- privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Local al Municipiului Husi, prin Serviciul Public Local de Asistenta Sociala, si Asociatia "Congregatia Surorile Franciscane Misionare de Assisi", filiala Husi, Centrul de Zi "Sfantul Anton" - (Anexa)
HOTARIREA Nr. 58- privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.42/25.02.2010 privind aprobarea delegarii de gestiune prin concesionare a transportului public local de calatori din municipiul Husi, precum si aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a transportului public local, Caietul de sarcini, Instructiuni pentru ofertanti, Regulamentul de organizare si functionare si a comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Husi- (Anexa)
HOTARIREA Nr. 59- privind aprobarea modalitatii de plata a pretului de vanzare a imobilului situat in strada Valciu Veteranu nr.4
HOTARIREA Nr. 60- privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Cazan Gianina - Mihaela si domnului Turbatu Bogdan-Andrei
HOTARIREA Nr. 61- privind modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.191 din 30.11.2006
HOTARIREA Nr. 62- privind modificarea suprafetei de teren concesionata de SC RECON SA HUSI conform contractului de concesiune nr.18138 din 25.06.2008
HOTARIREA Nr. 63- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea extinderii balconului de la apartamentul nr.6, situat in Husi, Aleea Stadionului nr.9, bl.23,sc.A,parter, proprietari Sorocianu Profira si Bernevig Ioan
HOTARAREA NR.64 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren situat in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare, incinta bloc L.5
HOTARIREA Nr. 65- privind aprobarea angajarii unui numar de 30 de persoane in cadrul Programului de ocupare temporara a fortei de munca
HOTARIREA Nr. 66- privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al municipiului Husi pentru Reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi pentru anul 2010-2011 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 67- privind aprobarea conventiei de parteneriat intre Consiliul Local al municipiului Husi, prin Serviciul Public Local de Asistenta Sociala, si Asociatia pentru sanatate,educatie si familie filiala Moldova- (Anexa)
HOTARIREA Nr. 68- privind aprobarea trecerii bunului imobil (teren si constructie) "Policlinica" din administrarea Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi- (Anexa)
HOTARIREA Nr. 69- privind emiterea unui acord de principiu in vederea asocierii Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi cu S.C. Artech System SRL Husi
HOTARIREA Nr. 70- privind acordarea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei de 8788 lei din bugetul Consiliului Local al municipiului Husi pentru premiul aferent distinctiei "Diploma de excelenta" pentru doamna profesor CEHAN ELENA
HOTARIREA Nr. 71- privind acordarea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei de 11000 lei din bugetul Consiliului Local al municipiului Husi pentru premiul aferent distinctiei "Diploma de excelenta" pentru doamna profesor GIOSU GEORGETA