Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Martie 2020

Hotararea nr. 163 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2020
Hotararea nr. 164 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi , judetul Vaslui , pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 165 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea propunerilor de programe/proiecte sportive depuse in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului Husi pe anul 2020, in baza Legii nr. 69/2000 a Educatiei fizice si sportului
Hotararea nr. 166 - privind alocarea de fonduri in anul 2020, din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi , punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25
Hotararea nr. 167 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi , punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25 - (Anexa)
Hotararea nr. 168 - privind alocarea de fonduri in anul 2020 , din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „ Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 169 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotararea nr. 170 - privind alocarea de fonduri in anul 2020, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4
Hotararea nr. 171 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4 - (Anexa)
Hotararea nr. 172 - privind alocarea de fonduri in anul 2020, din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi Husi –Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19
Hotararea nr. 173 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi , prin Asezamantul Social „ Sf. Mucenita Chiriachi Husi- Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19 - (Anexa)
Hotararea nr. 174 - privind suplimentarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi cu suma de 230,0 mii lei
Hotararea nr. 175 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul ”Program reparatii strazi 2020” - (Anexa)
Hotararea nr. 176 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc strada Bariera Pascal in Municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 177 - privind rectificarea bugetului local etapa martie 2020 - (Anexa)