Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Noiembrie 2011

HOTARAREA Nr. 239- privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 240- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 241- privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2012 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 242- privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi si a caietului de obiective pentru intocmirea proiectului de management in vederea incheierii noului contract de management - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 243- privind aprobarea Programului de pregatire, dezapezire si combaterea poleiului Programului de masuri in perioada noiembrie 2011 - martie 2012 si constituirea Comandamentului local de iarna - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 244- privind aprobarea Proiectului "Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Husi, judetul Vaslui" si a cheltuielilor legate de proiect
HOTARAREA Nr. 245- privind punerea la dispozitia operatorului SC AQUAVAS SA VASLUI cu drept de folosinta a terenurilor pentru constructia / extinderea/ reabilitarea investitiilor aferente proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui" - aglomerarea Husi, finantat prin programul POS Mediu Axa nr.1 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 246- privind darea in administrare a terenurilor pe care vor fi amplasate mijloacele fixe aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Husi, ce urmeaza a fi realizate prin proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui" - aglomerarea Husi, finantat prin programul POS Mediu Axa nr.1 - (Anexa)