Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Octombrie 2019

Hotararea nr. 318 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 4701,0 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si suma de 5,0 mii lei alocata din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 319 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.315 din 08.10.2019 privind aprobarea proiectului “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” SMIS 126737 si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru Apelul de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi