Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Februarie 2010

HOTARAREA Nr. 15 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2010
HOTARAREA Nr. 16 - privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului ing.Alexa Claudiu
HOTARAREA Nr. 17 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Blesneag Dumitru, membru P.N.L.
HOTARAREA Nr. 18 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.304 din 23 decembrie 2009
HOTARAREA Nr. 19 - privind alocarea sumei de 150000 lei reprezentand sustinerea financiara din partea Consiliului Local Husi pentru realizarea obiectivului "Lucrari de reparatii la Palatul Episcopal al Episcopiei Husilor din municipiul Husi".
HOTARAREA Nr. 20 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Executie acoperis tip sarpanta cinema DACIA, municipiul Husi" - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 21 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Stefan cel Mare, municipiul Husi" - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 22 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reparatie acoperis scoala nr. 5, municipiul Husi" - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 23 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare sera flori din cadrul Serviciului Public Local pentru administrarea, amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din municipiul Husi" - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 24 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 116 din 18.05.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi". -(Anexa)
HOTARAREA Nr. 25 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 200000 lei reprezentand contributia Consiliului Local Husi la finantarea programului "Termoficarea 2006 - 2015 - caldura si confort" aferenta anului 2010
HOTARAREA Nr. 26 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila si a sitemului de canalizare in municipiul Husi". - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 27 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 987 mii lei, din care de la bugetul de stat 543 mii lei si de la bugetul local 444 mii lei, catre operatorul economic care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie, reprezentand ajutor de stat acordat de Consiliului Local al Municipiului Husi pe anul 2010
HOTARAREA Nr. 28 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 29 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2010 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 30 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 31 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -(Anexe)
HOTARAREA Nr. 32 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentelor proprietatea municipiului Husi , situate in Husi strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.B, ap.1, parter, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.B, ap.2, parter, strada Calea Basarabiei nr.105, bl.G.2, sc.B, ap.24, parter, strada Calea Basarabiei nr.105, bl.G.2, sc.B, et.4, ap.37, si a imobilului situat in strada Corni nr.10 catre actualii chiriasi
HOTARAREA Nr. 33 - privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al municipiului Husi si al Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.19 din 31.03.2000
HOTARAREA Nr. 34 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 15 mp pentru garaj, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Meleti Istrati, incinta bloc S.4, nr.cadastral 71094, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 35 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15000 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, zona Dric.III,judetul Vaslui- (Anexa)
HOTARAREA Nr. 36 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Inchiriere teren - construire garaj auto", municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" lot nr.3, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 37 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 18 mp, pentru construirea unui garaj, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir", lot nr.3, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 38 - privind modificarea suprafetei de teren inchiriata de SC PRODCIDU SRL HUSI conform Hotararii Consiliului Local Husi nr.15 din 24.07.2008
HOTARAREA Nr. 39 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Florea Neculai
HOTARAREA Nr. 40 - privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnelor Buraga Vasilica Lacramioara si Florea Maria Elena
HOTARAREA Nr. 41 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 42 - privind aprobarea delegarii de gestiune prin concesionare a transportului public local de calatori din municipiul Husi, precum si aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a transportului public local, Caietul de sarcini, Instructiuni pentru ofertanti, Regulamentul de organizare si functionare si a comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Husi. - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 43 - privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean in vederea infiintarii si functionarii Centrelor de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare (CRED) - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 44 - privind aprobarea Actului Aditional la Protocolul de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean in vederea infiintarii si functionarii Centrelor de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare (CRED) - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 45 - privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.122 din 26.05.2009 privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1361/2001- (Anexa)
HOTARAREA Nr. 46 - privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.123 din 26.05.2009 privind trecerea locuintelor pentru tineri, din proprietatea publica a municipiului Husi in proprietatea publica a statului si reglementarea juridica a terenurilor aferente