Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Ianuarie 2010

HOTARIREA Nr. 1- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2010
HOTARIREA Nr. 2- privind aprobarea Notei de fundamentare in vederea efectuarii transferurilor in suma de 8.527.017 lei catre Compania Nationala de Investitii SA in vederea cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare" din municipiul Husi, conform Conventiei nr.25911 din 24.09.2007- (Anexe)
HOTARIREA Nr. 3- privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 4- privind aprobarea modalitatii de plata a pretului de vanzare a terenului situat in municipiul Husi, strada Obor nr.5
HOTARIREA Nr. 5- privind aprobarea modalitatii de plata a pretului de vanzare a terenului situat in municipiul Husi, strada Obor nr.5.A
HOTARIREA Nr. 6- privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Stefan cel Mare bl.32,sc.C,et.II,ap.39, catre actualul chirias
HOTARIREA Nr. 7- privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 809 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in strada Garii, cu nr.cad.71011, judetul Vaslui, catre Tocu Daniel
HOTARIREA Nr. 8- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a patru loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in Cartier Recea -(Anexe)
HOTARIREA Nr. 9- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unui loc de parcare, situat in municipiul Husi, strada Eroilor, domnului Ungureanu Aurelian, persoana cu handicap
HOTARIREA Nr. 10- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 18 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, lot nr.3
HOTARIREA Nr. 11- privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Cerchez Alexandra-Andreea
HOTARIREA Nr. 12- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Cale acces", strada Calea Basarabiei nr.107, judetul Vaslui, beneficiar SC "Interonytrans" SRL Husi
HOTARIREA Nr. 13- privind aprobarea trecerii bunului imobil (teren si constructie) "Policlinica" din administrarea Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 14- privind aprobarea angajarii de catre Consiliul Local al Municipiului Husi a unui avocat in vederea apararii intereselor acestuia si a primariei municipiului Husi in fata instantelor de judecata si a altor organe jurisdictionale