Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Iunie 2010

HOTARIREA Nr. 123- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iunie 2010
HOTARIREA Nr. 124- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reparatii imobil apartinand domeniului privat al municipiului Husi-situat in strada Paul Barais nr. 2"
HOTARIREA Nr. 125- privind aprobarea preluarii unui imobil reprezentand sediu administrativ apartinand GOSCOMLOC SA Husi in domeniul public al municipiului Husi prin procedura de dare in plata
HOTARIREA Nr. 126- privind rectificarea bugetului local - etapa iunie 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 127- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 128- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 129- privind modificarea si completarea regulamentului pentru aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din municipiul Husi incepand cu data de 01.07.2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 130- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 10.000 mp, in punctul "Statia de asfalt", Tarlaua 33, Parcela 3577, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, proprietatea municipiului Husi, situat in extravilanul municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 131- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentelor proprietatea municipiului Husi, situate in Husi strada Schit bl.H.2, sc.D, ap.49, parter si strada M.Kogalniceanu bl.10, sc.B, et.4, ap.3, catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 132- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 30 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.1.E, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 133- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 9 mp, adiacent obiectivului SC "Bicomplex" SRL Husi, situat in municipiul Husi, Piata Victoriei
HOTARIREA Nr. 134- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 70 mp, situat in municipiul Husi, strada Al.I.Cuza bl.H.5, parter, judetul Vaslui, beneficiar SC "Ecobor" SRL Husi
HOTARIREA Nr. 135- privind acordarea unui aviz favorabil pentru realizarea in municipiul Husi a unui sistem de "PARCURI EOLIENE LA STANDARDE EUROPENE"
HOTARIREA Nr. 136- privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, situat in Husi, strada Calea Basarabiei nr.103, in suprafata de 157808 mp, cu numarul cadastral 71471, inscris in cartea funciara 71471
HOTARIREA Nr. 137- privind aprobarea schimbarii destinatiei terenului in suprafata de 60 mp, situat in Husi, strada Calea Basarabiei nr.94
HOTARIREA Nr. 138- privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.123 din 26.05.2009 privind trecerea locuintelor pentru tineri, din proprietatea publica a municipiului Husi in proprietatea publica a statului si reglementarea juridica a terenurilor aferente - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 139- privind modificarea art.2 alin.(1) din Hotararea Consiliului Local Husi nr.59 din 24.03.2010 privind aprobarea modalitatii de plata a pretului de vanzare a imobilului situat in strada Valciu Veteranu nr.4
HOTARIREA Nr. 140- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Inchiriere teren - construire garaj", municipiul Husi, strada Ion Alexandru Anghelus ( in spatele Casei de Cultura), municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 141- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 24 mp, pentru construirea unui garaj, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Ioan Alexandru Anghelus, in spatele Casei de Cultura, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 142- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - construire garaj auto", municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, langa bloc L.5, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 143- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 21 mp, pentru construirea unui garaj, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, langa bloc L.5, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 144- privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Abalasei Gabriela-Rodica si domnului Bizga Marin-Costel
HOTARIREA Nr. 145- privind aprobarea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Husi, atribuite ofertantilor desemnati castigatori in urma procedurii de licitatie publica deschisa
HOTARIREA Nr. 146- privind prelungirea traseului nr.2 - Corni - Zona industriala - Cartier Recea, a transportului public local din municipiul Husi, pana in satul Epureni - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 147- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 148- privind constituirea Comisiei pentru preluarea managementului asistentei medicale din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" din Husi
HOTARIREA Nr. 149- privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" din Husi catre autoritatile administratiei publice locale ale municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 150- privind acordarea unui aviz favorabil in vederea efectuarii unui schimb de imobile intre Municipiul Husi si SC RECON SA HUSI
HOTARIREA Nr. 151- privind acordarea unui aviz favorabil pentru darea in plata a sumei de 91227,58 lei datorata de SC RECON SA HUSI catre Primaria municipiului Husi cu un numar echivalent valoric de camere de la caminul de nefamilisti al societatii