Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Mai 2023

HOTĂRÂREA NR.211 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile, respectiv luna mai 2023, luna iunie 2023, luna iulie 2023
HOTĂRÂREA NR.212 - privind emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiilor de concurs si a Comisiilor de solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director - director financiar contabil la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
HOTĂRÂREA NR.213 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi si aprobarea componentei Comisiei de examinare pentru proba interviu si a Comisiei de examinare pentru proba scrisa, clinica sau practica la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de Sef sectie ATI la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
HOTĂRÂREA NR. 214 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 215 - privind acordarea unui mandat special domnului Focia Alexandru, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS” S.R.L. HUSI pentru alegerea administratorului si a auditorului financiar - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 216 - privind aprobarea realizarii Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Municipiului Husi, pentru perioada 2023-2030
HOTĂRÂREA NR.217 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.218 - privind acordarea avizului pentru desfașurarea activitatii de pompe funebre si similar (servicii funerare) pe raza municipiului Huși de către SC CASA FUNERARA LUCA SRL
HOTĂRÂREA NR. 219 - privind acordul de achiziții bunuri și lucrări finanțate din Cota de dezvoltare aferente anului 2022, al operatorului de apă și canal – SC AQUAVAS S.A. Vaslui, sucursala Huşi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.220 - privind aprobarea sumei de 147.797,04 lei cu TVA, pentru obiectivul de investitii Lucrari de reabilitare retele de apa potabile si canalizare menajera in municipiul Husi, jud.Vaslui
HOTĂRÂREA NR.221 - privind alocarea sumei de 9.513,46 lei cu TVA, necesara pentru realizarea racordarii la reteaua de energie electrica a obiectivului Reparatii cladire corp C1- fosta Gradinita nr.9 de pe strada Toma Kisacov, nr.1, municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.222 - privind alocarea sumei de 5.286 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unei instalatii de utilizare gaze naturale pentru alimentarea a doua centrale murale din cadrul Gradinitei cu Program Normal nr.5, strada Corni, nr.79
HOTĂRÂREA NR.223 - privind alocarea sumei de 34.192,16 lei cu TVA, necesara pentru refacerea podetului din tuburi de beton de pe strada Pictor Viorel Husi din municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.224 - privind alocarea sumei de 7.589,50 lei cu TVA, necesara pentru construirea unui podet din beton in rampa la capatul aleei carosabile din zona blocurilor A.N.L. de pe soseaua Husi-Iasi, nr.74-76 din municipiul Husi, jud.Vaslui
HOTĂRÂREA NR.225 - privind aprobarea actualizarii datelor tehnice si diminuarea suprafetei de teren inscrise in C.F.71404 Husi, cu nr. cadastral 71404, ce apartine strazii Lt.Aviator Mitache din domeniul public al Municipiului Husi, jud.Vaslui si in C.F.74418, cu nr. cadastral 74418 ce apartine Parcului Rodina, din domeniul public al Municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.226 - privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Husi în domeniul privat al municipiului Huși a 6 garsoniere, proprietatea municipiului Husi, situat in Municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.227 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.207 din 27.06.2019, privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 237 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, str.Al.Ghitescu, nr.17, catre dna Marangoci Zoita
HOTĂRÂREA NR.228 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.229 - privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, județul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.230 - privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, Aleea M.Kogalniceanu, nr.2, bl.10, sc.B, et.4, ap.3, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Leontescu Florica, actualul chiriaş
HOTĂRÂREA NR.231 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului -teren, in suprafata de 300 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan Dimitrescu, nr.32, către actualul concesionar, domnul Buzdugan Costel
HOTĂRÂREA NR.232 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 50 mp situat pe str.Eroilor, nr.7B, teren aparţinând domeniului public al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.233 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79704 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.234 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 70572 în 5 loturi distincte, teren apartinand Municipiului Husi, situat pe Sos.Husi-Iasi
HOTĂRÂREA NR.235 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.03.2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.236 - privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.237 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi “,accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2;Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.238 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi “accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.239 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.240 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi ,pentru perioada 2023-2024 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa potabila si canalizare menajera in Municipiul Husi” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.241 - privind rectificarea bugetului local -etapa mai 2023 - (Anexa)