Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Noiembrie 2009

HOTARIREA Nr. 274 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 275 - privind modificarea si completarea pct. I, lit. j din anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Husi nr. 244/29.10.2009 privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2010 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Primariei Municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 276 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 71 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA, sume alocate de Consiliul Judetean reprezentand subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate si subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, subventii reprezentand ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 277 - privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi a halei legume-fructe si a copertinelor din cadrul Pietei Agroalimentare, in vederea desfiintarii acestora - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 278 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 279 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului in suprafata de 13,52 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ion Alexandru Anghelus, in spatele blocului IAS.4, inchiriat conform contractului de inchiriere nr.1454/18.01.2007
HOTARIREA Nr. 280 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 21 mp, in vederea construirii unui garaj, situat in intravilanul municipiului Husi, in vecinatatea blocului IAS.4,judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 281 - privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Husi nr.217 din 30.09.2009 prin care s-a aprobat lista tinerilor carora li se vor atribui in folosinta gratuita cate un lot de teren, in Cartierul "Dric" pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 282 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.5, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Chiriac Viorel
HOTARIREA Nr. 283 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.6, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Chiriac Larisa -Mihaela
HOTARIREA Nr. 284 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Ripan Irina
HOTARIREA Nr. 285 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 991,34 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Obor nr.5, judetul Vaslui, catre SC "Carburator" SRL Husi
HOTARIREA Nr. 286 - privind aprobarea cuantumului redeventei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit Hotararii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 287 - privind aprobarea duratei de prelungire a contractelor de inchiriere si a cuantumului chiriei pentru spatiile, cu destinatia de cabinet de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 288 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 11,50 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Schit nr.6, bl.H.4, sc.B, parter, ap.20, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 289 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Gheorghe Frent, nr.4 bis., judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 290 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 553,33 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan Calugaru nr.1
HOTARIREA Nr. 291 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Extindere apartament existent cu balcon - acces din exterior, nivel parter", strada Stefan cel Mare bl.33, sc.A, parter, ap.3, municipiul Husi,judetul Vaslui, beneficiar Vasiliu Gheorghe
HOTARIREA Nr. 292 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 1,15 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea extinderii apartamentului existent cu balcon si acces din exterior, nivel parter, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare bl.33, sc.A, parter, ap.3, judetul Vaslui, beneficiar Vasiliu Gheorghe
HOTARIREA Nr. 293 - privind acordarea avizului favorabil de principiu in vederea vanzarii apartamentelor proprietatea municipiului Husi, situate in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare bl.32, sc.C, et.I, ap.39; strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B, et.4, ap.2, catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 294 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 340 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Zidari nr.9 ,judetul Vaslui, catre Dacu Stefan si Dacu Maria
HOTARIREA Nr. 295 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2010
HOTARIREA Nr. 296 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Inchiriere teren amplasare panouri publicitare", municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 297 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 26 mp, din care 6 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi si 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii unor panouri publicitare, municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 298 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Concesionare teren --construire garaje auto", municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir", judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 299 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a doua loturi de teren in suprafata de 21 mp fiecare, pentru construirea a doua garaje, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir", judetul Vaslui