Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Octombrie 2012

HOTARAREA Nr. 67 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna octombrie 2012
HOTARAREA Nr. 68 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexa)                                                                                                    
HOTARAREA Nr.69 -  privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi                                                                     
HOTARAREA Nr. 70 - privind aprobarea infiintarii functiei de administrator public la nivelul municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 71 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reabilitare termica Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 72 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice de realizare a obiectivului de investitii "Lucrari de punere in functiune a statiilor de pompare ape uzate in municipiul Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 73 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la data de 30.09.2012 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 74 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 735,7 mii lei reprezentand venituri proprii buget local, subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din F.E.N, subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate si sume F.E.N postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 75 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 2 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 76 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 77 - privind emiterea avizului favorabil in vederea functionarii Gradinitei cu program prelungit nr.2 "Poarta Soarelui" in localul Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi, situat in municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru, nr.1.A, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 78 - privind emiterea avizului favorabil in vederea functionarii Liceului Tehnologic "Ioan Corivan" Husi in localul Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi, situat in municipiul Husi, strada Ion Alexandru Anghelus, nr.10, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 79 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Eroilor nr.1, bl.6,sc.B, et.II, ap.27, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr.80 - privind aprobarea Programului de pregatire, dezapezire si combaterea poleiului si Programului de masuri in perioada noiembrie 2012 - martie 2013 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 81 - privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 218/27.10.2011 privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2012 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi