Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Septembrie 2014

Hotararea nr. 158 - privind  alegerea  presedintelui de sedinta a  Consiliului Local al municipiului Husi  pentru  luna septembrie 2014
Hotararea nr. 159 - privind  desemnarea  reprezentantilor Directiei Judetene de Sanatate Publica Vaslui  in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal”Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 160 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor din Municipiul  Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 161 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 162 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investitia “ Inlocuire instalatia electrica de la Gradinita de copii cu program prelungit nr.10 Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 163 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investitia «Inlocuire invelitoare la corp cladire Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir ” Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 164 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de lucrari “Refacerea hidroizolatiei acoperisului apartamentului situat  in strada Florilor nr.5, bl.22,sc.C,et.4,ap.4, proprietatea municipiului Husi “ - (Anexa)
Hotararea nr. 165 - privind rectificarea bugetului local  cu suma de  521,5 mii lei – etapa septembrie 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 166 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 167 - privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor  fiscale restante la data de 30.09.2014  datorate bugetului local  de catre contribuabilii - persoane fizice si juridice din  Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 168 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2014-2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 169 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al  apartamentului  situat  in municipiul Husi,  strada  Calea Basarabiei nr.87, bl.G.2,et.3,ap.34
Hotararea nr. 170 - privind   emiterea  unui aviz   de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3,sc.B,et.1,ap.28, catre actualul chirias
Hotararea nr. 171 - privind  aprobarea  ordinii  de prioritate a cererilor depuse conform  Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 172 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 173 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investitia “Reparatii acoperis bloc ANL, str.Husi-Stanilesti bl.2” si  pentru investitia “Reparatii acoperis si tencuieli exterioare bloc ANL, str.Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1,sc.A” - (Anexa)
Hotararea nr. 174 - privind  darea in folosinta gratuita  catre E-ON Moldova Distributie SA a stalpilor retelei electrice  de interes public de joasa tensiune montati in Cartierele Dric 2 si Dric 3, necesara investitiei “ Realizarea de retele de alimentare cu energie electrica – cartierele de locuinte Dric 2 si Dric 3” - (Anexa)
Hotararea nr. 175 - privind schimbarea din functie a viceprimarului municipiului Husi
Hotararea nr. 176 - privind alegerea viceprimarului Municipiului Husi