Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Februarie 2015

Hotararea nr. 25 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2015
Hotararea nr. 26 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 27 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii  Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 28 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 29 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a municipiului Husi cu orizontul de timp 2014-2020
Hotararea nr. 31 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Reabilitare alee principala in Cimitirul Ortodox din Municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 33 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Modernizare strada Gheorghe Doja din municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 34 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Extindere retea de distributie apa potabila si canalizare menajera strada Pictor Viorel Husi – municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 35 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de lucrari “Refacere invelitoare la cladirea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi “ - (Anexa)
Hotararea nr. 36 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de lucrari “Gratar preluare ape pluviale Piata Agroalimentara din municipiul Husi” si “Refacere invelitoare cladire Hala Agroalimentara veche municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 37 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari de alimentare cu apa potabila ( bransamente) si retea de canalizare menajera in municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 38 - privind alocarea sumei de 62000 lei pentru intocmirea Studiului de fezabilitate “Realizare  de imbracaminti bituminoase usoare strazi din Municipiul Husi “
Hotararea nr. 39 - privind aprobarea programului de reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 40 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C “PARCURI  VERZI “ SRL HUSIpentru anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 42 - privind acordul de achizitii si investitii finantate din fondul de dezvoltare aferenta perioadei 01.08.2014 – 31.12.2014 al operatorului de apa si canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI, Sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 43 - privind acordarea ajutorului de urgenta pentru situatii deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure, altele decat cele prevazute expres in Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - (Anexa)
Hotararea nr. 44 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea contractarii de catre Municipiul Husi a unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.500.000 lei pentru asigurarea implementarii Proiectului cu finantare externa nerambursabila “Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare Campus Colegiul National “Cuza Voda” Husi – cod SMIS 53607
Hotararea nr. 45 - privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2014 a bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si situatiilor financiare anuale pe anul 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 46 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 si estimat pentru anii 2016-2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 47 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimat pentru anii 2016-2018 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea modificarilor  Actului Constitutiv si a Statutului, ca urmare a primirii unor noi membri asociati ,a majorarii patrimoniului si a stabilirii  cuantumului cotizatiei anuale, a Hotararii de Guvern nr. 742 din 10 septembrie 2014  privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Hotararea de Guvern nr.855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara  cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, precum si aprobarea modificarilor si completarilor ulterioare, la Asociatia pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 49 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.354 din 01.01.2012 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada A.I.Cuza, in spatele blocului I.10 pe care este construit un garaj
Hotararea nr. 50 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 51 - privind aprobarea infiintarii Serviciului Public de Administrare a parcarilor publice din municipiul Husi si aprobarea Regulamentului privind amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare pe raza municipiului Husi - (Anexa)