Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Iunie 2024

HOTĂRÂREA NR.237 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.238 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre d-nul Diaconu Leonardo, titular al contractului de inchiriere nr.11 din 03.01.2017 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.239 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre d-nul Antonică Adrian-Bogdan, titular al contractului de inchiriere nr.31172 din 23.12.2005 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.240 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 20545 din 04.09.2003, a terenului in suprafata de 3,20 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe str.Meleti Istrati, nr.2A
HOTĂRÂREA NR.241 - privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat în Cartier Dric 2, strada Victor Ion Popa, nr.17
HOTĂRÂREA NR.242 - privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, nr.9, ANL1, sc.A, et.parter,ap.4, si Soseaua Huși-Stanilești nr.9A, bl.ANL.2, sc.A, et.2, ap.12, solicitat de titularii contractelor de închiriere Rîpanu Elena-Irina și Vartolomei Vasile-Florin
HOTĂRÂREA NR.243 - privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 9490 din 09.04.2002, al imobilului situat în municipiul Huşi, str.Crizantemelor, nr.6, prin inlocuirea partii contractante Șincu Ioan cu Șincu Elisabeta
HOTĂRÂREA NR.244 - privind aprobarea prelungirea duratei contractului de închiriere nr.17117 din 03.07.2019, incheiat cu I.F. Chiriac Madalina, pentru terenul în suprafaţa de 24 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, str.Calea Basarabiei, nr.1A , apartinand domeniului privat al municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.245 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80803 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.246 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80173 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, str.George Emil Palade
HOTĂRÂREA NR.247 - privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 296 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat în Cartier Dric 1, strada Costache Olareanu, nr.47
HOTĂRÂREA NR.248 - privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 299 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat în Cartier Dric 1, strada Costache Olareanu, nr.31
HOTĂRÂREA NR.249 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe str.Doctor Corneliu Adamesteanu, nr. 38A – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.250 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 7 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada General Teleman, nr.5 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.251 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 26B – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.252 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada General Teleman, nr. 17B – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.253 - pentru aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului “Realizare infrastructura educationala pentru invatamantul liceal –constructia unui corp de cladire (P+1) pe actualul amplasament al bibliotecii Colegiului National Cuza Voda Husi in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR.254 - pentru aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului “Consolidarea si reabilitarea energetica cladirii Scolii Gimnaziale “M.Sadoveanu” Husi”, in vederea accesarii finantarii acstuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR.255 - privind alocarea in buget a sumelor necesare pentru servicii consultanta tehnica de specialitate pentru accesarea oportunitatilor de finantare in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR. 256 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului “Realizare parc nou in Municipiul Husi- Cartier Dric 3”, in vederea accesarii finantarii acstuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR. 257 - pentru aprobarea actualizarii bugetului proiectului “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01
HOTĂRÂREA NR. 258 - pentru aprobarea listei de operatiuni/proiecte prioritizate la nivel de document strategic, respectiv la nivelul Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030 (inclusiv cele care pot fi finantate prin Programul Regional Nord Est 2021-2027) – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 259 - pentru aprobarea procedurii de prioritizare a operatiunilor//proiectelor de investiții ce urmează a fi realizate la nivelul Municipiului Huși cuprinse in Strategia de Dezvoltare Teritoriala a municipiului Husi pentru perioada 2023-2030 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 260 - pentru aprobarea Studiului Urbanistic privind delimitarea zonei de regenerare urbană pentru municipiul Husi, elaborat conform prevederilor OUG 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.261 - privind alocarea sumei de 51.077,62 lei cu TVA pentru obiectivul de investitie Schimbare invelitoare la acoperisul blocului de garsoniere de pe strada Scolii nr.2, proprietatea Municipiului Husi
HOTĂRÂREA NR. 262 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.263 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.264 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 265 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect “BiblioHub Vaslui” – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 266 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi”, accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2; Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 267 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 268 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi” accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul Renovarii – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 269 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 270 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 – 2026 pentru obiectivul Proiect C5-B2.1.a-1580 intitulat „Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi” accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 271 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui”. – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.272 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Realizarea de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate a proiectului <> in vederea accesarii finantarii in cadrul PRNE 2021-2027” – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 273 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul de investitii “Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși, județul Vaslui” – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 274 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul <>. – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 275 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2025 pentru obiectivul de investitii <> – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.276 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2024 - 2026 pentru obiectivul de investitii “Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara” – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 277 - privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 278 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iunie 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.279 - pentru rectificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.218 din 25.04.2024, privind alocarea sumei de 60.939,13 lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii si reamenajare a locului de joaca din cadrul parcului “Cuza Voda” din municipiul Husi