Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Mai 2009

HOTARIREA Nr. 121 - privind stabilirea unor normative de cheltuieli pe anul 2009
HOTARIREA Nr. 122 - privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1361/2001
HOTARIREA Nr. 123 - privind trecerea locuintelor pentru tineri, din proprietatea publica a municipiului Husi in proprietatea publica a statului si reglementarea juridica a terenurilor aferente
HOTARIREA Nr. 124 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 125 - privind aprobarea delegarii, prin concesiune, prin incredintare directa, a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Husi catre SC "AQUAVAS" SA VASLUI
HOTARIREA Nr. 126 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in Iasi, punct de lucru in municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 127 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Comunitara Totul pentru Viata cu sediul in municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 128 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144
HOTARIREA Nr. 129 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 130 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 131 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Locala de Asistenta Sociala Husi
HOTARIREA Nr. 132 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi
HOTARIREA Nr. 133 - privind reglementarea organizarii si efectuarii transportului in regim de taxi pe raza municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 134 - privind aprobarea taxei speciale ce se va utiliza pe raza municipiului Husi pentru eliberarea Autorizatiei de dispecerat taxi
HOTARIREA Nr. 135 - privind aprobarea preturilor de vanzare a apartamentelor situate in Husi strada Eroilor nr.7, bl.15, sc.C, et.4, ap.18; strada Eroilor nr.7, bl.15, sc.C, et.4, ap.20, Bd.1 Mai bl.20, sc.,D, et.4, ap.12; strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.9; strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.10, aflate in proprietatea Consiliului Local Husi, catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 136 - privind aprobarea esalonarii pe o perioada de 20 de ani a ratelor lunare, pentru vanzarea apartamentului situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,et.4,ap.17.
HOTARIREA Nr. 137 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Construire hala metalica P+M ; hala metalica parter; imprejmuire", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei nr.107, judetul Vaslui, beneficiar SC "INTERONYTRANS" SRL HUSI
HOTARIREA Nr. 138 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Extindere spatiu comercial - Farmacie", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Meleti Istrati nr.6, bl.23, sc.C,parter, ap.31, judetul Vaslui, beneficiar SC "HERFARM" SRL HUSI
HOTARIREA Nr. 139 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 20,30 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea extinderii spatiului comercial - farmacie, situat in intravilanul municipiului Husi, strada M.Istrati, bl.23, sc.C, parter, ap.31, judetul Vaslui, beneficiar SC "HERFARM" SRL HUSI
HOTARIREA Nr. 140 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Inchiriere teren Terasa bar de zi Frankee's", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ion Alexandru Anghelus, nr.2, judetul Vaslui, beneficiar SC "ECOBOR CONSTRUCT" SRL HUSI
HOTARIREA Nr. 141 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 71 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea construirii unei terase acoperite - bar de zi Frankee's, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ion Alexandru Anghelus nr.2, judetul Vaslui, beneficiar SC "ECOBOR CONSTRUCT" SRL HUSI
HOTARIREA Nr. 142 - privind anularea pozitiei nr.15 din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 96 din 31.10.2008 privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, in 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 143 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Extindere iluminat public si retea consum casnic, cartier Dacia din municipiul Husi"