Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Octombrie 2023

HOTĂRÂREA NR.380 - privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 20.10.2023 -(Anexa)
HOTĂRÂREA NR.381 - privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.126 din 23.03.2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.382 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer Ioan Neamțu nr.26, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Burcioagă Mihaela, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.383 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Huşi, str.Doctor Corneliu Adamesteanu nr.2 B, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Torica Narcisa-Vasilica, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.384 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Alecu Beldiman nr.2 B, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Enache Andreea, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
HOTĂRÂREA NR.385 - privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 103 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Luceafarul, nr.2A
HOTĂRÂREA NR.386 - privind aprobarea Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Huşi pentru perioada 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 şi a Programului cu principalele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.387 - privind alocarea sumei de 6570 lei cu TVA, necesara pentru inlocuirea unei centrale termice murale din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr.2 Husi, aflata in corpul Cladire Internat 208 locuri, de pe str.I.Al.Anghelus, nr.12
HOTĂRÂREA NR.388 - privind alocarea sumei de 25.500 lei catre Episcopia Husilor, necesara pentru tiparirea a 500 de volume de documente cu titlul “Arta muzicii psaltice in Episcopia Husilor”
HOTĂRÂREA NR.389 - privind emiterea unui aviz de principiu pentru alocarea sumei de 190.856,77 lei fara TVA, necesara pentru cofinantarea lucrarilor de extindere a retelelor electrice pe strazile Alecu Beldiman, Ioan Neamtu, Corneliu Adamesteanu, Gheorghe Melinte si Ciprian Porumbescu
HOTĂRÂREA NR.390 - privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” în vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1580 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.391 - privind aprobarea actualizării bugetului proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” urmare a realizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), în vederea implementării proiectului, accesat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.392 - privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparţine Şcolii Gimnaziale Ion Creangă Huşi” în vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1755 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.393 - privind aprobarea actualizării bugetului proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparţine Şcolii Gimnaziale Ion Creangă Huşi” urmare a realizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, în vederea implementării proiectului accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.394 - privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.21 din 12.04.2001
HOTĂRÂREA NR.395 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 396 - privind aprobarea darii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile, ce aparţin domeniului privat al municipiului Huşi, bunuri ce reprezintă aparatura medicală, achiziţionate prin proiectul cu finanţare europeană nerambursabila “Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huşi” cod SMIS 126737 către Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.397 - privind declararea unor terenuri situate în intravilanul municipiului Huşi ca bunuri de uz şi de interes public local -(Anexa)
HOTĂRÂREA NR.398 - privind închirierea directă a unei suprafețe de teren de 5000 mp, proprietate publică a municipiului Huși, situată în Huși, drumul Recea nr.1.B, pentru interes public - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.399 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Virna Roxana Andreea, titulara contractului de inchiriere nr. 32953 din 14.10.2022 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.400 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Nedelcu Tatiana, titulara contractului de inchiriere nr. 31104 din 23.12.2005 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.401 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Mazdrag Adrian, titular al contractului de inchiriere nr. 31124 din 23.12.2005 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.402 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Catargiu Alexandru -Tudor, titular al contractului de inchiriere nr. 13165 din 04.06.2018 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.403 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Grigoriu Mariana, titulara contractului de inchiriere nr. 21883 din 30.08.2004 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.404 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin H.C.L. nr.102/23.03.2023, modificata prin H.C.L.nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Iordache Sorin-Stefan, titular al contractului de inchiriere nr. 21919 din 30.08.2004 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.405 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre d-nul Jora Claudiu, titular al contractului de inchiriere nr. 21892 din 12.09.2005 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.406 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Irimia Andreea-Catalina, titulara contractului de inchiriere nr. 21134 din 04.08.2014 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.407 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Moga Florina, titulara contractului de inchiriere nr. 4207 din 15.02.2018 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.408 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Ghita-Enache Stela, titulara contractului de inchiriere nr. 26343 din 04.10.2019 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.409 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Popovici Carmen, titulara contractului de inchiriere nr. 8141 din 30.03.2018 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.410 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului creditelor interne incheiata la data de 30.09.2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.411 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.412 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta” – Cod SMIS 142240 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.413 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” - Cod SMIS 138389 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.414 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.415 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.416 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.417 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.418 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.419 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” -(Anexa)
HOTĂRÂREA NR.420 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi”- Program National “Anghel Saligny” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.421 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui›› - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.422 - privind rectificarea bugetului local -etapa octombrie 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.423 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa octombrie 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.424 - privind prelungirea contractelor de inchiriere avand ca obiect spatii aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, str.Piata Victoriei nr.11, Hala Veche - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.425 - privind prelungirea contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri situate in Bazarul din strada Stefan cel Mare - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.426 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.315 din 27.09 2023, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi
HOTĂRÂREA NR.427 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 324,0 mii lei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
HOTĂRÂREA NR.428 - privind aprobarea acordarii despagubirilor cofinantatorilor conductei de gaze naturale situate in Cartier Dric 3, municipiul Husi, jud.Vaslui, in valoare de 202,59 lei cu TVA, reprezentand cota-parte la investitia privind extinderea conductei de distributie, a carei plata este necesara pentru racordarea cladirii “ Clubului seniorilor” care face obiectul proiectului “Infiintarea clubului seniorilor din Husi-SMIS 153168” - (Anexa)