Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Aprilie 2023

HOTĂRÂREA NR.180 - privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2022 a managementului la Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” Huși - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.181 - privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura Municipala “Alexandru Giugaru” Husi - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.182 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru modificarea Planului de conformare in vederea rezolvarii neconformitatilor in scopul obtinerii Autorizatiei sanitare de functionare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian“ Husi- (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.183 - privind preluarea de către S.C.PARCURI VERZI & URBAN TRANS“ S.R.L., de la UAT Municipiul HUȘI a unui autoturism marca Volvo S 80 - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.184 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2022 - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.185 - privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a sumelor necesare pentru servicii consultanta tehnica de specialitate in vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi
HOTĂRÂREA NR.186 - privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Husi, Judetul Vaslui, intocmit la data de 03.04.2023. - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.187 - privind aprobarea realizarii documentelor de planificare strategica necesare accesarii finantarilor in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 - Document Cadru de implementare a dezvoltarii urbane in Regiunea Nord Est in perioada de programare 2021-2027
HOTĂRÂREA NR.188 - privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.189 - privind acordarea avizului pentru desfașurarea activității de pompe funebre si similar (transport funerar) pe raza municipiului Huși de către SC COVALIU FLOR SRL
HOTĂRÂREA NR.190 - privind aprobarea propunerii referitoare la Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite de Agentia Nationala pentru Locuinte - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.191 - pentru îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local al munipiului Huși nr. 102 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate in raza teritoriala a UAT Municipiul Husi, jud.Vaslui - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.192 - privind aprobarea repartizării a doua locuințe din fondul locativ de stat conform listei de prioritate pentru acordarea locuințelor cetățenilor ale căror dosare au fost admise în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.193 din 15.04.2020 - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.193 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str.Piata Victoriei, nr.3, bl. B2, sc.A, et.3, ap.4, către actualul chiriaș, domnul Nastasă Marius
HOTĂRÂREA NR.194 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr. 18, bl.13, sc.C, et.3, ap.4, către actualul chiriaș, doamna Luciu Lucia
HOTĂRÂREA NR.195 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, către actualul chiriaș, domnul Mocanu Neculai
HOTĂRÂREA NR.196 - privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr.20997 din 15.09.2003, al imobilului situat în municipiul Huşi, str.Piata Victoriei, nr.3, bl.B2, sc.A, et.4, ap.2, de pe numele Vintila Gheorghe pe numele Vintila Carmen
HOTĂRÂREA NR.197 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.198 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 151 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat pe strada Dacia, nr.33B - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.199 - privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 299 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 2, strada Tudor Arghezi, nr.10
HOTĂRÂREA NR.200 - privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 3, strada Nicolae Malaxa, nr.27
HOTĂRÂREA NR.201 - privind preluarea contractului de concesiune nr.6186 din 22.02.2023, pentru terenul in suprafata de 300 mp, situat in municipiul Husi, str. Ion Minulescu, nr.43, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTĂRÂREA NR.202 - privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 2, strada Ioan Slavici nr. 15
HOTĂRÂREA NR.203 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80553 în 2 loturi distincte , teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat pe strada Luceafarul
HOTĂRÂREA NR.204 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80510 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.205 - privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 1, strada Ieremia Movila, nr.28
HOTĂRÂREA NR.206 - privind preluarea de la Asociatia comunitara “Totul pentru viata” a spatiului si a dependintelor in cota indiviza, situate in municipiul Husi, str.N.N.Cisman nr.26
HOTĂRÂREA NR.207 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.306 din 25.08.2022, privind aprobarea vanzarii apartamentului situate in municipiul Husi, strada Eroilor, nr.6, bl.12. sc.B, parter, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre doamna Ciobanu Constanta, actualul chirias
HOTĂRÂREA NR.208 - privind aprobarea participarii Municipiului Husi in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Fondului pentru Mediu
HOTĂRÂREA NR. 209 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru achizitionarea serviciilor de consultanta in vederea accesarii finantarii obiectivului de investitii “Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi”
HOTĂRÂREA NR.210 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi -(Anexe)