Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 August 2020

Hotararea nr. 325 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 326 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare si Planul de Conformare în vederea rezolvarii neconformitatilor pentru obtinerea vizei anuale la Autorizatia de functionare pentru Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 327 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 328 - privind aprobarea alocarii sumei de 88.000 lei fara TVA necesara întocmirii Registrului spatiilor verzi din intravilanul municipiului Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 329 - privind alocarea sumei de 20.000,00 lei necesara întocmirii studiului topografic, studiului geologic si obtinerii avizelor si acordurilor pentru obiectivul de investitii Construire baza sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 330 - privind alocarea sumei de 50.000 lei catre Parohia Sf.Apostol Toma pentru continuarea lucrarilor la investitia Construire biserica “Sf.Apostol Andrei” în municipiul Husi
Hotararea nr. 331 - privind actualizarea tarifelor îngrijire câini fara stapân femele si îngrijire câini fara stapân masculi si pentru capturare câini fãrã stapân din municipiul Husi, începând cu data de 01 septembrie 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 332 - privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu, nr. 44, municipiul Husi, judetul Vaslui”
Hotararea nr. 333 - privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea Municipiului Husi 2020 – 2021 si a Planului Strategic Institutional pentru proiectul “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Husi” cod SMIS 128787/SIPOCA 631 accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 334 - privind completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 269 din 26.06.2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 335 - privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 336 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, Aleea Stadionului nr.2, bl.18, sc.D, et.4, ap.78, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 337 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 338 - privind modificarea contractului de închiriere nr.18838 din 01.08.2005, încheiat cu Bahnariu Doru Marian - (Anexa)
Hotararea nr. 339 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77615 în 6 loturi distincte si cu numarul cadastral 71248 in 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 340 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77958 în 4 loturi distincte si cu numarul cadastral 78123 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 341 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.81, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Buraga Stefan-Gabriel, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 342 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.49, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Catana Alexandra-Emma, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 343 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 962,0 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Gheorghe Frent nr.4, domnului Neagu Silviu Valentin
Hotararea nr. 344 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Reparatii curente apartament Aleea Stadion bl.18, sc.B, et.4, ap.38, municipiul Husi “ - (Anexa)
Hotararea nr. 345 - privind modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 346 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 495 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Dacia nr.59, catre domnul Botezatu Ionel
Hotararea nr. 347 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii locuintei apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în strada Corni nr.10, catre actualul chirias