Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Februarie 2009

HOTARAREA Nr. 17 -privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2009
HOTARAREA Nr. 18 -privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2008 a bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local si bugetului institutiilor finantate din venituri evidentiate in afara bugetului local si situatiilor financiare anuale pe anul 2008
HOTARAREA Nr. 19 -privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 87 din 31 octombrie 2008 privind numirea a 2 membri in Consiliul Consultativ la Spitalul Municipal "Dr.N.Hortolomei" din Husi
HOTARAREA Nr. 20 -privind schimbarea denumirii Spitalului Municipal Husi din "Dr. N. Hortolomei" in "Dimitrie Castroian"
HOTARAREA Nr. 21 -privind atribuirea denumirii de "Ecaterina Andreescu" - Sectiei de Boli Transmisibile din cadrul Spitalului Municipal Husi si montarea unei placi comemorative
HOTARAREA Nr. 22 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Modernizare spatiu comercial", municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.1, bl.B.1, demisol, judetul Vaslui, beneficiar SC "Victoria Unic" SRL
HOTARAREA Nr. 23 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 26,60 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru extinderea si modernizarea spatiului comercial prezentarea si expunerea articolelor de fierarie, din sticla si a celor pentru vopsit, situata in municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.1, bl.B.1, sc.A, demisol, judetul Vaslui, beneficiar SC "Victoria Unic" SRL
HOTARAREA Nr. 24 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Cabinet individual de avocatura Veselu Tudora - Servitute trecere", situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.2, judetul Vaslui, beneficiar Veselu Tudora
HOTARAREA Nr. 25 -privind aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 16,80 mp, cu destinatia de servitute de trecere, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.2, beneficiar Veselu Tudora
HOTARAREA Nr. 26 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Amplasare releu radio-telecomunicatii", situat in intravilanul municipiului Husi, la intersectia strazilor Stefan Dimitrescu si Ciprian Porumbescu, zona "Cartier Dric.2" Husi
HOTARAREA Nr. 27 -privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 198 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea amplasarii unui releu radio-telecomunicatii, situat in intravilanul municipiului Husi, la intersectia strazilor Stefan Dimitrescu si Ciprian Porumbescu, zona "Cartier Dric.2" Husi
HOTARAREA Nr. 28 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- "Scara acces exterior", municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.27, sc.A, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar Teclici Veronel
HOTARAREA Nr. 29 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 3,53 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru scara acces exterior, situata in municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.27, sc.A, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar Teclici Veronel
HOTARAREA Nr. 30 -privind atribuirea in folosinta gratuita catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin Inspectoratul Scolar al judetului Vaslui a terenului in suprafata de 3349 mp necesar realizarii obiectivului de investitii "Gradinita cu program prelungit", in municipiul Husi, Cartier Dacia, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 31 -privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 2000 mp, in vederea construirii unei gradinite, situat in intravilanul municipiului Husi, "Cartier Dric.2 Husi", judetul Vaslui, beneficiar Episcopia Romano-Catolica Iasi - Parohia "Sf.Anton" Husi
HOTARAREA Nr. 32 -privind recunoasterea servitutii de trecere cu titlu gratuit asupra terenului n suprafata de 102,92 mp, apartinnd municipiului Husi, situat n strada 1 Decembrie nr.1 si in favoarea proprietarului imobilului din Husi strada 1 Decembrie nr.1.B
HOTARAREA Nr. 33 -privind aprobarea lotizarii terenului in suprafata de 839,70 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Barbu Lautaru, judetul Vaslui si atribuirea cu titlu gratuit conform Legii nr.15/2003
HOTARAREA Nr. 34 -privind aprobarea listei tinerilor carora li se va atribui cu titlu gratuit cate un lot de teren, in strada Barbu Lautaru, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008
HOTARAREA Nr. 35 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 38,87 mp, pe care se afla extinderea spatiului cu destinatia de farmacie SC "Profarm Comp" SRL, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare nr.29, bl.6, sc.A, in dreptul ap.19, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 36 -privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua loturi de teren: lotul nr.1 in suprafata de 14,84 mp si lotul nr.2 in suprafata de 26,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situate in intravilanul municipiului Husi, in spatele blocului IAS - strada I.A.Anghelus nr.4, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 37 -privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 38 -privind aprobarea pretului de vanzare a apartamentelor situate in Husi strada Florilor bl.22, sc.H, et.4, ap.14; strada Stefan cel Mare bl.L.5, sc.A, et.4, ap.18; strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, ap.1, parter; strada Luceafarul bl.T.1, sc.B, et.II, ap.10, aflate in proprietatea municipiului Husi, in vederea vanzarii catre actualii chiriasi
HOTARAREA Nr. 39 -pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Husi, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
HOTARAREA Nr. 40 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Husi pentru perioada programatica 2007-2013 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 41 -privind modificarea contractului de concesiune nr.6387 din 14.03.2005 si a actului aditional nr.11783 din 08.05.2006 la contractul de concesiune nr. 6387 din 14.03.2005 cu privire la transportul public local de calatori
HOTARAREA Nr. 42 -privind aprobarea Programului de conformare pentru activitatea de canalizare-epurare ape uzate in municipiul Husi, in vederea emiterii autorizatiei de mediu
HOTARAREA Nr. 43 -privind modificarea art. 1 la Hotararea Consiliului Local numarul 142/5.12.2008 privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2009 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
HOTARAREA Nr. 44 -privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Reabilitare Piata Agroalimentara din municipiul Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 45 -privind emiterea avizului Consiliului Local al municipiului Husi privind subinchirierea spatiului situat in Husi, strada General Teleman nr.8, in suprafata de 12,91 mp, inchiriat de Partidul Romania Mare, conform contractului de inchiriere nr. 307 din 08.01.2009, de catre P.F.A. Furtuna Emilia
HOTARAREA Nr. 46 -privind modificarea Anexei nr.III la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.27 din 28.02.2008 privind reglementarea organizarii si efectuarii transportului in regim de taxi pe raza municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 47 -privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General al municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 48 -privind aprobarea intocmirii documentatiei cadastrale si inscrierea in cartea funciara a unui numar de 31 platforme pentru containere deseuri menajere si pentru colectarea selectiva, a statiei de stocare a deseurilor si a platformei de depozitare, in cadrul "Master Plan privind gestionarea deseurilor 2007-2037, judetul Vaslui"
HOTARAREA Nr. 49 -privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Husi - membru in Comisia de evaluare a managementului la nivelul Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi