Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Ianuarie 2011

HOTARAREA Nr. 10- privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata, pentru anul 2011 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 11- privind introducerea in inventarul domeniului public al municipiului Husi a bunurilor ce apartin sectorului apa si sectorului canal-epurare
HOTARAREA Nr. 12- privind aprobarea evaluarii bunurilor ce apartin sectorului apa si sectorului canal-epurare din domeniul public al municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 13- privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 07.01.2011 privind aprobarea predarii infrastructurii aferenta serviciului de alimentare cu apa si canalizare, apartinand municipiului Husi, catre SC "AQUAVAS" SA VASLUI
HOTARAREA Nr. 14- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - extindere spatiu lucru", municipiul Husi,strada 14 Iulie bl.N.1, sc.A, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar SC Eurosan SRL
HOTARAREA Nr. 15- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren -construire garaje auto", municipiul Husi, strada Luceafarul, langa bloc B.2,judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 16- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - " Construire balcon cu acces din exterior", municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar Malanca Mariana
HOTARAREA Nr. 17- privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 2,91 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea construirii unui balcon cu acces din exterior, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar Malanca Mariana
HOTARAREA Nr. 18- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 11 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 19- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 40 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, Bd.1 Mai, intre blocurile 27-29
HOTARAREA Nr. 20- privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.115 din 20.05.2010 privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietate de stat si a imobilelor nationalizate care nu au fost revendicate de fostii proprietari, aflate in proprietatea Municipiului Husi, catre actualii chiriasi
HOTARAREA Nr. 21- privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, infiintate in unitatile de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 22- privind infiintarea Politiei Locale a Municipiului Husi, ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 23- privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a municipiului Husi
HOTARAREA Nr. 24- privind completarea art.5 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 303 din 07.12.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la infiintarea operatorului de furnizare a energiei termice, aprobarea infiintarii operatorului de furnizare a energiei termice S.C. URBANCALOR S.R.L. Husi si a modalitatii de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de energie termica in municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 25- privind integrarea contractului de salubrizare existent in municipiul Husi in proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui"
HOTARAREA Nr. 26- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexe)