Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Iulie 2023

HOTĂRÂREA NR.251 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru Planul de conformare in vederea obtinerii Autorizatiei sanitare de functionare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian “ Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.252 - privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.253 - privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.254 - privind aprobarea alipirii imobilului teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, cu nr. cadastral 80000, in suprafata de 302 m.p. cu imobilul-teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, cu nr.cadastral 80001, in suprafata de 301 m.p.
HOTĂRÂREA NR.255 - privind aprobarea alipirii imobilului teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, cu nr. cadastral 80171, in suprafata de 305 m.p. cu imobilul-teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, cu nr.cadastral 80172, in suprafata de 305 m.p. , terenuri situate in Cartier Dric 2
HOTĂRÂREA NR.256 - privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafaţa de 298 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.77
HOTĂRÂREA NR.257 - privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.51
HOTĂRÂREA NR.258 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 78763 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2, strada Ciprian Porumbescu, nr.25
HOTĂRÂREA NR.259 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80148 în 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.260 - privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, str.Jomir, nr.1, bl.J1, sc.A, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Armanu Stela, actualul chiriaş
HOTĂRÂREA NR.261 - privind aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Huși - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.262 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a lotului de teren în suprafaţă de 3.354 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat în Cartier Dric 3, strada Dosoftei, nr.7 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.263 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a lotului de teren în suprafaţă de 3.353 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat în Cartier Dric 3, strada Dosoftei, nr.5 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.264 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a lotului de teren în suprafaţă de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat în Cartier Dric 3, strada Gheorghe Melinte, nr.1A - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.265 - privind alocarea sumei de 25.969,74 lei cu TVA, necesara pentru realizarea bransamentelor de apa potabila si canalizare menajera pentru obiectivul de investitie “Construire Baza Sportiva tip 1, strada Ciprian Porumbescu, nr.44, din municipiul Husi, judetul Vaslui”
HOTĂRÂREA NR.266 - privind alocarea sumei de 129.900 lei fara TVA pentru efectuarea serviciilor de dezinsecție aeriană pe teritoriul intravilan al Municipiului Huși
HOTĂRÂREA NR.267 - privind alocarea sumei de 13.581,90 lei cu TVA, necesara pentru renovarea cabinelor WC ecologice in zona parcului “Cuza Voda”
HOTĂRÂREA NR.268 - privind alocarea sumei de 12.797,45 lei cu TVA, necesara pentru reabilitarea cabinelor WC ecologice in zona parcului “Rodina”
HOTĂRÂREA NR.269 - privind suplimentarea cu suma de 14.160,50 lei cu TVA a lucrarilor de reparatii interioare la cantina scolara din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi”
HOTĂRÂREA NR.270 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.271 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta” – Cod SMIS 142240 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.272 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” - Cod SMIS 138389 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.273 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.274 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.275 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.276 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” cod SMIS 123567 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.277 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.278 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.279 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.280 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.281 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.282 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul “Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in Municipiul Husi” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.283 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.284 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2026 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi”- Program National “Anghel Saligny” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.285 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.286 - privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 84 din 02.02.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3.925,39 mii lei inregistrat la 31.12.2022, modificata si completata prin HCL 159/23.03.2023,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023
HOTĂRÂREA NR.287 - privind rectificarea bugetului local -etapa iulie 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.288 - privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.289 - privind alocarea sumei de 4.049,50 lei cu TVA, necesara pentru reabilitarea cabinelor WC ecologice in zona parcului “Pompieri”
HOTĂRÂREA NR.290 - pentru aprobarea modificării Acordului de Parteneriat încheiat în cadrul proiectului “SIS-HUȘI - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Huși Comunitate Incluzivă” SMIS 139988, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Huşi nr.5/2020 - (Anexa)