Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Martie 2008

HOTARIREA Nr.46 -privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2008 .
HOTARIREA Nr.47 -privind redenumirea Oficiului "Unitatea Locala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice" din cadrul Primariei municipiului Husi in Oficiul "Unitatea Locala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice si Autorizare Transport Public Local".
HOTARIREA Nr.48 -privind aprobarea PUD- "Concesionare teren - Construire laborator vopsitorie auto", strada Alexandru Vlahuta, in curtea centralei termice nr.7, municipiul Husi,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.49 -privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 49,50 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflata in proprietatea municipiului Husi, situata in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Vlahuta, in curtea centralei termice nr.7, judetul Vaslui, in vederea construirii unui laborator vopsitorie auto.
HOTARIREA Nr.50 -privind aprobarea PUD - "Concesionare teren - Construire balcon", amplasament: municipiul Husi, strada Scolii nr.12, bl.28,sc.A,parter, ap.1, judetul Vaslui, beneficiar Zurba Aurelia .
HOTARIREA Nr.51 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 3,60 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru construirea unui balcon, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Scolii nr.12, bl.28,sc.A,parter, ap.1, judetul Vaslui, beneficiar Zurba Aurelia.
HOTARIREA Nr.52 -privind aprobarea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 192 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru parcare si cale de acces, situat in intravilanul municipiului Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.23, judetul Vaslui, beneficiar SC "VICTORIA UNIC" SRL.
HOTARIREA Nr.53 -privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 504 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, zona Motoc, Drum Cotoi, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.54 -privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.55 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea efectuarii schimbului de terenuri intre municipiul Husi si SC "Plus Discount Romania".
HOTARIREA Nr.56 -privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietatea municipiului Husi , situate in Husi strada Scolii bl.33,sc.B,et.1,ap.25 si strada Luceafarul nr.1, bl.T.1,sc.B,et.II,ap.10, catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.57 -privind aprobarea preturilor de vanzare a apartamentelor situate in Husi strada Stefan cel Mare nr.16 bl.L.5,sc.A,et.4,ap.17; strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,et.II,ap.11; strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,et.II,ap.12 si a spatiului cu destinatia de locuinta din imobilul situat in strada 1 Decembrie nr.1, aflate in proprietatea municipiului Husi, catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.58 -privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al municipiului Husi si a Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare.
HOTARIREA Nr.59 -privind rectificarea bugetului local cu suma de 1100 mii lei reprezentand subventii de la bugetul de stat, cote defalcate din impozit pe venit si venituri din sponsorizari.
HOTARIREA Nr.60 -privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
HOTARIREA Nr.61 -privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008.
HOTARIREA Nr.62 -privind modificarea si completarea anexei nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 177/ 28.06.2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008.
HOTARIREA Nr.63 -privind aprobarea listei tinerilor carora li se va atribui cu titlu gratuit cate un lot de teren, in Cartierul "Dric 2" pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008 .
HOTARIREA Nr.64 -privind atribuirea in folosinta gratuita Asociatiei Comunitare "Totul pentru viata" a spatiului Laborator Policlinic, avand suprafata construita de 285 mp si suprafata desfasurata de 403 mp, ce apartine domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada 1 Decembrie nr.14, (fost nr.12) municipiul Husi,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.65 -privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua loturi de teren : lotul nr.1 in suprafata de 4550 mp situat in Tarlaua 30,Parcela 3398 si lotul nr.2 in suprafata de 8971 mp situat in Tarlaua 33,Parcela 3732, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, proprietatea municipiului Husi, situate in extravilanul municipiului Husi,judetul Vaslui .
HOTARIREA Nr.66 -privind emiterea unui aviz de principiu in vederea trecerii "Teatrului de Vara" din administrarea Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.67 -privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 30000 mp situate in Tarlaua 33, Parcela 3735 apartinand domeniului privat al municipiului Husi , proprietatea municipiului Husi ,situate in extravilanul municipiului Husi,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.68 -privind prelungirea perioadei de angajare unui numar de 36 persoane in cadrul Programului de Ocupare Temporara a Fortei de Munca.