Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Noiembrie 2008

HOTARIREA Nr.113 - privind aprobarea PUD - "Construire spatiu comercial - prestari servicii", municipiul Husi, str.M.Kogalniceanu, langa Seminar, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.114 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 27 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea construirii unui spatiu comercial - prestari servicii, situat in intravilanul municipiului Husi, str.M.Kogalniceanu, langa Seminar,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.115 - privind aprobarea PUD - "Amenajare spatiu comercializare flori naturale", municipiul Husi, strada Piata Victoriei, langa Hala Agroalimentara, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.116 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 20,14 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea amenajarii unui spatiu - comercializare flori naturale, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Piata Victoriei, langa Hala Agroalimentara,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.117 - privind aprobarea PUD - "Spatiu comercial", strada Alexandru Giugaru, nr.2, municipiul Husi,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.118 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,5 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea amplasarii unui punct comercial, str.Alexandru Giugaru nr.2.
HOTARIREA Nr.119 -privind aprobarea PUD - "Spatiu comercial", strada Al.I.Cuza bl.I.10, municipiul Husi,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.120 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,5 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea amplasarii unui punct comercial, str.Al.I.Cuza, bl.I.10.
HOTARIREA Nr.121 - privind aprobarea PUD - "Amenajare vitrina", municipiul Husi, strada Piata Victoriei "Gang Romarta", judetul Vaslui, beneficiar AF COVALIU F.
HOTARIREA Nr.122 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,80 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea amenajarii unei vitrine, situate in intravilanul municipiului Husi, strada Piata Victoriei "Gang Romarta", judetul Vaslui, beneficiar AF COVALIU F.HUSI.
HOTARIREA Nr.123 - privind aprobarea PUD - "Extindere spatiu comercial", municipiul Husi, strada Calea Basarabiei, nr.90, bl.B.2,sc.A,parter, judetul Vaslui, beneficiar SC HERFARM SRL HUSI.
HOTARIREA Nr.124 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 39,90 mp din care: 36,50 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi si 3,40 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea extinderii spatiului commercial, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei nr.90, bl. B.2,sc.A,parter, judetul Vaslui, beneficiar SC HERFARM SRL HUSI.
HOTARIREA Nr.125 - privind modificarea art.2 si completarea art.9 din Hotararea Consiliului Local Husi nr.80 din 21.04.2008 privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 201,46 mp pentru laborator analize, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in intravilanul municipiului Husi, strada I.A.Anghelus, intre blocurile IAS, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.126 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 2000 mp, in vederea construirii unei gradinite, situat in intravilanul municipiului Husi, "Cartier Dric.2 Husi", judetul Vaslui, beneficiar Episcopia Romano-Catolica Iasi - Parohia "Sf.Anton" Husi.
HOTARIREA Nr.127 - privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ieremia Movila nr.1, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, domnului Stanescu Ionut.
HOTARIREA Nr.128 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului situat in municipiul Husi, str. Obor nr.5,proprietatea municipiului Husi, aflat in domeniul privat al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.129 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului situat in municipiul Husi, str. Lt.Mucenic nr.39, proprietatea municipiului Husi, aflat in domeniul privat al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.130 - privind aprobarea pretului de vanzare a imobilului situat in Husi, str. Melchisedec nr.9, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea vanzarii catre actualul chirias.
HOTARIREA Nr.131 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.132 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 10000 mp situata in Tarlaua 33, Parcela 3577 apartinand domeniului privat al municipiului Husi, proprietatea municipiului Husi, situat in extravilanul municipiului Husi, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.133 - privind modificarea statului de functii al personalului de la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi.
HOTARIREA Nr.134 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Husi.
HOTARIREA Nr.135 - privind acordarea avizului consultativ favorabil al Consiliului Local al municipiului Husi pentru numirea pe postul de director la Scoala cu clasele I-VIII nr.3 "Anastasie Panu" din municipiul Husi,judetul Vaslui, a domnului prof.Baltag Petrica.
HOTARIREA Nr.136 - privind acordarea avizului consultativ favorabil al Consiliului Local al municipiului Husi pentru numirea pe postul de director la Scoala cu clasele I-VIII nr.2 din municipiul Husi,judetul Vaslui, a doamnei prof. Hrapciuc Viorica.
HOTARIREA Nr.137 - privind acordarea avizului consultativ favorabil al Consiliului Local al municipiului Husi pentru numirea pe postul de director la Colegiul Agricol "D.Cantemir" din municipiul Husi, judetul Vaslui, a domnului prof. Botezatu Teodor.
HOTARIREA Nr.138 - privind modificarea Comisiei de analizare a solicitarilor depuse si intocmire a listelor nominale cu solicitantii declarati eligibili si neeligibili, pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala.