Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Septembrie 2016

Hotararea nr. 58 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisiile de concurs, constituite in vederea organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 59 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 60 - privind aprobarea prelungirii contractului de finantare nr.968/2010 pentru proiectul “REGENERAREA MUNICIPIULUI HUSI PRIN MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE”, Axa prioritara 1 – Sprijinirea durabila a oraselor-Centre urbane Domeniul Major de interventie1.1-Planuri Integrate de dezvoltare urbana, si a cheltuielilor estimate legate de acesta
Hotararea nr. 61 - privind aprobarea prelungirii contractului de finantare nr.5011/2015 pentru proiectul“ ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL « CUZA VODA » HUSI”( SMIS 53607), Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale,Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, si a cheltuielilor estimate legate de acesta
Hotararea nr. 62 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 2302,35 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA, sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si sume primite de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficieaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa  - (Anexa)