Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Aprilie 2011

HOTARAREA Nr. 97- privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de producere, distributie si furnizare a energiei termice din Municipiul Husi, ofertantului desemnat castigator in urma procedurii de licitatie publica deschisa
HOTARAREA Nr. 98- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Sf.Gheorghe nr.1
HOTARAREA Nr. 99 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Luceafarul - lot. 4(in apropierea Caminului 13)
HOTARAREA Nr. 100 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Luceafarul- lot. 5 (in apropierea Caminului 13)
HOTARAREA Nr. 101 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 49 mp pentru spatiu comercial, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, B-dul 1 Mai nr.9, intre blocurile 27 si 29, nr.cadastral 72149, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 102 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 7 ha, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea realizarii unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, situat in extravilanul municipiului Husi, punct "Dric", T.46, P.3979 ,judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 103 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 30 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada 14 Iulie, bl.N.1, sc.A, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar SC "EUROSAN" SRL
HOTARAREA Nr. 104 - privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani catre Asociatia Comunitara "Totul pentru viata" Husi a spatiului in suprafata de 291,97 mp situat la etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N.Cisman nr.26, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 105 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 106 - privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnelor Micu Andreea si Pandelea Alexandra-Delia
HOTARAREA Nr. 107 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 108 - privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale a Municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 109 - privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii si a Contractului de prestari servicii pentru amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 110 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)