Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 August 2008

HOTARIREA Nr.34 -Privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului situat in municipiul Husi, str. Frunzelor, nr.4, proprietatea municipiului Husi, aflat in domeniul privat al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.35 -Privind aprobarea pretului de vanzare a apartamentului situat in Husi, str. Stefan cel Mare, bl. L5, sc.A, et.1, ap.8 si a spatiului cu destinatia de locuinta din imobilul nationalizat, situat in Husi, str. Vilciu Veteran, nr.4, aflate in proprietatea municipiului Husi, in vederea vanzarii catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.36 -Privind aprobarea listei si a terenurilor aferente din proprietatea privata a municipiului Husi, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical in vederea vanzarii acestora catre titularii contractelor de concesiune.
HOTARIREA Nr.37 -Privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 276,85 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Sf. Dumitru, nr.10, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, domnului Balan Marian.
HOTARIREA Nr.38 -Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, infiintate in unitatile de invatamint de stat preuniversitar din municipiul Husi.
HOTARIREA Nr.39 -Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamint de stat din municipiul Husi.
HOTARIREA Nr.40 -Privind modificarea si completarea Regulamentului anexa la Hotarirea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 96 din 15 decembrie 2004 privind eliberarea acordului de functionare pentru exercitiile comerciale si stabilirea taxei de eliberare a acestuia si a vizei anuale.
HOTARIREA Nr.41 -Privind stabilirea programului de audiente al consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.42 -Privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 7,59 mp, apartinind domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie, in spatele blocului 12.