Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Decembrie 2011

HOTARAREA Nr. 254 - privind aprobarea proiectului de management al doamnei TUDOSE ALINA CIPRIANA in calitate de manager al Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 255 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Husi
HOTARAREA Nr. 256 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la data de 20.12.2011 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 257 - privind aprobarea trecerii spatiului in suprafata totala de de 87,78 mp din imobilul situat in Husi, strada Stefan cel Mare nr.2, din domeniul public al municipiului Husi si din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 258 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 4 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 259 - privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 29859 mp, cu destinatie reabilitare si inchidere finala depozit deseuri, proprietate publica a municipiului Husi, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi in administrarea Consiliului Judetean Vaslui - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 260 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Husi prin concesiune nr. 9598/01.04.2011 - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 261 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Calea Basarabiei nr.84, bl.3, sc.A, ap.4, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 262 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului proprietatea Municipiului Husi, situat in Husi strada Erou Ursan nr.5, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 263 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 264 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Bogdan Adrian
HOTARAREA Nr. 265 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.7, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Mardari Diana-Adelina
HOTARAREA Nr. 266 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Husi a unor bunuri reprezentand retele de apa si echipamente tehnice din dotarea statiei de tratare a apei si a statiei de epurare, in vederea dezafectarii, casarii si a valorificarii acestora - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 267 - privind preluarea fara plata de catre Consiliul local al municipiului Husi, de la Inspectoratul judetean al Politiei de frontiera Vaslui, a unui autoturism marca ARO 246 TDX