Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Decembrie 2021

Hotararea nr. 373 - privind includerea în bugetul local a sumei de 32.500 lei, reprezentand cotizatia de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Digitalizare si Dezvoltare Durabila a judetului Vaslui, pentru anul 2022
Hotararea nr. 374 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 375 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2022-2023 - (Anexa)
Hotararea nr. 376 - privind aprobarea participarii Municipiului Husi in cadrul Programului de finantare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin  promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice în localitati derulat de Administratia Fondului pentru Mediu precum si achizitionarea serviciilor de consultanta in vederea accesarii proiectului
Hotararea nr. 377 - privind suportarea de catre UAT Municipiul  Husi a cheltuielilor cu utilitatile pentru spatiile situate in Corpul 2 al Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” din strada Corni nr.79, date în folosinta gratuita
Hotararea nr. 378 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii cladire corp C.1 – fosta Gradinita nr.9 de pe strada Toma Kisacov nr.1, din municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 379 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a municipiului Husi, judetul Vaslui“ - (Anexa)
Hotararea nr. 380 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul Construire Casa Mortuara in cadrul Cimitirului Ortodox “Sf.Toma” din municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 381 - privind aprobarea ajustarii valorii cheltuielilor materiale pentru restul de executat pentru investitia “Reparatii strazi în municipiul Husi, judetul Vaslui”, conform contractului subsecvent nr.26487 din 25.10.2021
Hotararea nr. 382 - privind aprobarea sumei de 15.361,74 lei cu TVA necesara construirii a doua platforme betonate pentru selectarea si depozitarea deseurilor din incinta Cimitirului Ortodox “Sf.Toma” Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 383 - privind aprobarea sumei de 99.400 lei cu TVA pentru realizarea unei documentatii tehnice – Studiu de Fezabilitate in vederea realizarii obiectivului de investitie »Reabilitarea Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” din municipiul Husi, judetul Vaslui »
Hotararea nr. 384 - privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din intravilanul municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 385 - privind aprobarea alipirii terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Husi cu numarul cadastral 76472 in suprafata de 88 mp, cu numarul cadastral 77373 in suprafata de 1284 mp si cu numarul cadastral 79612 in suprafata de 2287 mp - (Anexa)
Hotararea nr. 386 - privind modificarea contractului de concesiune nr. 5148 din 08.04.1998, incheiat cu domnul Botez Constantin pentru terenul situat in strada A.I.Cuza nr.4.H - (Anexa)
Hotararea nr. 387 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Nicolae Malaxa nr.33, catre domnul Silistra Catalin, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 388 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 304 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Tudor Arghezi nr.45, catre doamna Matei Gabriela, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acesteia
Hotararea nr. 389 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Eroilor nr.6, bl.12, sc.B, parter, ap.11, catre actualul chirias, doamna Ciobanu Constanta
Hotararea nr. 390 - privind aprobarea repartizarii a doua locuinte ANL situate în Bd.1 Mai si in Soseaua Husi-Stanilesti, persoanelor aflate pe lista privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse in vederea obtinerii de locuinte din fondul A.N.L.- tineri necasatoriti, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 391 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada 14 Iulie nr.10, bl.34, sc.B, ap.8, parter, judetul Vaslui
Hotararea nr. 392 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 79500 in 3 loturi distincte si cu nr.cadastral 77486 in 2 loturi distincte situate in Cartier Dric.2
Hotararea nr. 393 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79474 in 3 loturi distincte, cu nr.cadastral 79505 in 3 loturi distincte , cu nr. cadastral 79492 in 3 loturi distincte, cu nr.cadastral 79491 in 2 loturi distincte si cu nr. cadastral 79534 in 44 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3
Hotararea nr. 394 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 395 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2022 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 396 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 397 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 398 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2022- (Anexa)
Hotararea nr. 399 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2022 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 400 - privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2022 - (Anexa)