Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Februarie 2008

HOTARIREA Nr.22 -privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2007 a bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local si bugetului institutiilor finantate din venituri evidentiate in afara bugetului local si situatiilor financiare anuale pe anul 2007.
HOTARIREA Nr.23 -privind modificarea art.7 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.117 din 28 iunie 2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008.
HOTARIREA Nr.24 -privind modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.25 -privind modificarea pozitiei nr. 282 din Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.26 -privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008.
HOTARIREA Nr.27 -privind reglementarea organizarii si efectuarii transportului in regim de taxi pe raza municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.28 -privind modificarea art. 6 alin. (4) si alin.(6) din Hotararea Consiliului Local Husi nr. 155 din 26.07.2007 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua loturi de teren: lotul nr.1 in suprafata de 3029,73 mp si lotul nr.2 in suprafata de 369,86 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea Consiliului Local Husi, situate in intravilanul municipiului Husi, strada Moldovei nr.37, judetul Vaslui .
HOTARIREA Nr.29 -privind modificarea art. 6 alin. (4) si alin.(6) din Hotararea Consiliului Local Husi nr. 155 din 26.07.2007 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua loturi de teren: lotul nr.1 in suprafata de 3029,73 mp si lotul nr.2 in suprafata de 369,86 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea Consiliului Local Husi, situate in intravilanul municipiului Husi, strada Moldovei nr.37, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.30 -privind aprobarea vanzarii apartamentelor situate in Husi strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A, et.II,ap.11; strada Stefan cel Mare nr.16 bl.L.5,sc.A,et.II,ap.10; strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,et.II,ap.12; strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.II,ap.8; strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,et.1,ap.8 ,catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.31 -privind aprobarea PUD - "Acces exterior la spatiul comercial", strada Scolii nr.19, bl.31,sc.C, parter, municipiul Husi,judetul Vaslui, beneficiar Daniciuc Constantin.
HOTARIREA Nr.32 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 3,96 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea construirii unui acces exterior la spatiul comercial, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Scolii nr.19, bl.31,sc.C,parter, judetul Vaslui, beneficiar Daniciuc Constantin.
HOTARIREA Nr.33 -privind prelungirea contractelor de inchiriere, pentru anul 2008 , a terenurilor situate in Bazarul din strada Stefan cel Mare, incepand cu data de 01 ianuarie 2008.
HOTARIREA Nr.34 -privind aprobarea angajarii unui numar de 50 persoane in cadrul Programului de ocupare temporara a fortei de munca.
HOTARIREA Nr.35 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.36 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi
HOTARIREA Nr.37 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanei Husi.
HOTARIREA Nr.38 -privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.39 -privind cofinantarea in suma de 60648 RON reprezentand cota de participare de 10% a Consiliului Local al municipiului Husi la bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al Asociatiei consiliilor judetean Vaslui si locale ale municipiilor Vaslui, Barlad si Husi pentru finantarea proiectului "Managementul regional al deseurilor in judetul Vaslui".
HOTARIREA Nr.40 -privind aprobarea Raportului de Evaluare a Spatiilor Comerciale situate in municipiul Husi, Piata Victoriei, Hala Legume-Fructe.
HOTARIREA Nr.41 -privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Husi a instalatiilor si echipamentelor uzate de la centralele termice CT.1,CT.2,CT.3,CT.4,CT.5 si CT.7 in vederea dezafectarii, valorificarii, si dupa caz, a casarii acestora.
HOTARIREA Nr.42 -privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a doua terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in suprafata totala de 13521 mp situate in extravilanul municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.43 -privind acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in suprafata totala de 3,00 ha situate in extravilanul municipiului Husi.
HOTARIREA Nr.44 -privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi a corpului de cladire nr.6 (magazie pentru lemne si beci de caramida) din cadrul Liceului Teoretic "Cuza-Voda" Husi, situat in Husi strada M.Kogalniceanu nr.11 (fost Aleea Scolii nr.33).
HOTARIREA Nr.45 -privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului privat al municipiului Husi .