Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Iulie 2009

HOTARIREA Nr. 166 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 210 mii lei reprezentand subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii destinate decontarii cheltuielilor de personal aferente Serviciului de Sanatate Publica
HOTARIREA Nr. 167 - privind aprobarea modificarii prevederilor art.5 din Hotararea Consiliului Local Husi nr.100 din 22.04.2009 privind aprobarea arendarii suprafetei de 240,99 ha pasune ce apartine domeniului privat al municipiului Husi,aflata in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi, judetul Vaslui, Asociatiei crescatorilor de animale "Unirea" din Husi,judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 168 - privind infiintarea Serviciului Public Local pentru administrarea, amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 169 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 170 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, organigramei si statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi
HOTARIREA Nr. 171 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, organigramei si statului de functii al personalului din cadrul Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi
HOTARIREA Nr. 172 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare alServiciului Public Local de Asistenta Sociala al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 173 - privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 174 - privind modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 175 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea executarii urmatoarelor obiective de investitie: Reparatii carosabil strada Ion Voda cel Viteaz; Amenajare trotuare strazile Alex.Ioan Cuza si Corni
HOTARIREA Nr. 176 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 144,15 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situate in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare nr.117 bis.
HOTARIREA Nr. 177 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 20,00 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Meleti Istrati, langa Centrala Termica
HOTARIREA Nr. 178 - privind darea in folosinta gratuita catre Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi a imobilului situat in Husi, strada Alexandru Ioan Cuza bl.I.1, parter, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 179 - privind darea in folosinta gratuita catre Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi a imobilului situat in Husi, strada Alexandru Giugaru nr.2 judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 180 - privind aprobarea pretului de vanzare a terenului situat in municipiul Husi, strada Frunzelor nr.4 si a pretului de vanzare a terenului situat in municipiul Husi, strada Lt.Mucenic nr.39, aflate in proprietatea municipiului Husi, in vederea vanzarii catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 181 - privind aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare bl.L.5, sc.A, et.1, ap.6, si a imobilului situat in strada Corni nr.1, catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 182 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea efectuarii schimbului de terenuri intre municipiul Husi si d-na Cosug - Hondru Lucia
HOTARIREA Nr. 183 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizata si a valorii contributiei Consiliului Local Husi, pentru obiectivul de investitii Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui, derulat in cadrul Programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori, aprobat prin Legea nr.224/2007"
HOTARIREA Nr. 184 - privind aprobarea modalitatii de plata a imobilelor apartinand municipiului Husi, vandute in baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 7 din 26 ianuarie 2006, modificata si completata
HOTARIREA Nr. 185 - privind darea in administrare a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi in administrarea acestuia
HOTARIREA Nr. 186 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de vanzare - cumparare cu plata in rate al apartamentului cu o camera, situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.1,sc.A, et.I,ap.5, de pe numele Nicolau Daniel pe numele Nica Ghiurtu Catalina si Nica Ghiurtu Marian
HOTARIREA Nr. 187 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Acces cabinet medical", situat in intravilanul municipiului Husi, strada Eroilor nr.3, bl.6, sc.B, parter, ap.22, judetul Vaslui, beneficiar Cabinet Medical Individual - medicina de familie - dr.Plaier Liliana
HOTARIREA Nr. 188 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,50 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea amenajarii unui acces cabinet medical, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Eroilor nr.3, bl.6, sc.B, parter, ap.22,judetul Vaslui, beneficiar Cabinet Medical Individual - medicina de familie - dr.Plaier Liliana
HOTARIREA Nr. 189 - privind emiterea avizului Consiliului Local al municipiului Husi in vederea subinchirierii a 50% din spatiul situat in Husi, Piata Victoriei , Hala Agroalimentara, in suprafata de 25,20 mp, inchiriat de SC "VASCAR" SA, cu sediul in municipiul Vaslui, strada Agroindustriala nr.4
HOTARIREA Nr. 190 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Construire locuinte ANL in regim de inchiriere - 60 apartamente"
HOTARIREA Nr. 191 - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursable interne in valoare de 12.000.000 lei, destinate finantarii obiectivelor de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui, derulat in cadrul programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori aprobat prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"