Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Mai 2015

Hotararea nr. 106 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2015
Hotararea nr. 107 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pentru Serviciul de Salubrizare
Hotararea nr. 108 - privind inlocuirea unui membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 109 - privind numirea auditorului financiar la SC “PARCURI VERZI” SRL HUSI
Hotararea nr. 110 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai Aplicatiei de Finantare revizuite, aferenti UAT Husi, pentru proiectul de investitii “Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata si a statiilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Birlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui – CCI: 2011 RO 161 PR 007” - (Anexa)
Hotararea nr. 111 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiata la data de 31.03.2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 112 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 159,00 mii lei reprezentand venituri proprii si cote defalcate din impozit pe venit - (Anexa)
Hotararea nr. 113 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)