Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Octombrie 2010

HOTARIREA Nr. 253- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Reparatii curente corp cladire primarie municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 254- privind alocarea sumei de 15000 lei pentru intocmirea unui Studiu de Fezabilitate avand ca tema "Construire locuinte sociale in municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 255- privind aprobarea bugetului Proiectului "Cresterea nivelului de securitate sociala in municipiul Husi prin implementarea unui sistem de supraveghere video" - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 256- privind aprobarea bugetului Proiectului "Regenerarea Municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane" - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 257- privind aprobarea bugetului Proiectului "Creare parc nou in municipiul Husi" - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 258- privind aprobarea bugetului Proiectului "Crearea unui centru consultativ pentru cetatenii Municipiului Husi" - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 259- privind rectificarea bugetului local etapa octombrie 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 260- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -(Anexe)
HOTARIREA Nr. 261- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 -(Anexe)
HOTARIREA Nr. 262- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de Sport din municipiul Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 263- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentelor proprietatea municipiului Husi, situate in Husi strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B, et.4, ap.2 si strada Alexandru Giugaru nr.14, bl.9, sc.A, et.3, ap.12, catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 264- privind reactualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 265- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea construirii unui balcon la apartamentul nr.2 situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, parter, proprietar Malanca Mariana
HOTARIREA Nr. 266- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea construirii unui balcon la apartamentul nr.2 situat in Husi, strada Schit, bl.H.2, sc.A, parter, proprietar Penisoara Mihaela
HOTARIREA Nr. 267- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren situat in intravilanul municipiului Husi, Zona Recea (Tarla 57,Parcela 4642), judetul Vaslui
HOTARIREA Nr. 268- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 150 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in municipiul Husi, Drum Cotoi nr.5, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 269- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 453 mp, situata in municipiul Husi, Drum Zachiu nr.6, nr.cadastral 71814, judetul Vaslui, pentru construirea unei locuinte - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 270- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, doamnei Iancu (Stoian) Mihaela
HOTARIREA Nr. 271- privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnilor Gavrilescu Cristinel si Iancu Vasilica
HOTARIREA Nr. 272- privind insusirea Protocolului pentru transmiterea cinematografului "Dacia", situat in strada General Teleman nr.15, bl.19, parter, din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. "Romania Film" in domeniul public al municipiului Husi si in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 273- privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi a corpului de cladire nr.6 (Atelier de tamplarie) din cadrul Liceului Teoretic "Cuza Voda" Husi, in vederea desfiintarii acesteia - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 274- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 275- privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 276- privind aprobarea participarii Consiliului Local al municipiului Husi la implementarea proiectului de informatizare a Bibliotecii Municipale "M. Ralea" Husi, in cadrul Programului "Biblionet - lumea in biblioteca mea", program finantat de Fundatia Bill & Melinda Gates
HOTARIREA Nr. 277- privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la infiintarea operatorului de furnizare a energie termice, aprobarea infiintarii operatorului de furnizare a energie termice S.C. TERMICA S.A. Husi si a delegarii gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de energie termica in municipiul Husi. - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 278- privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 247/29.10.2009 privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2010
HOTARIREA Nr. 279- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 280- privind ajustarea pretului pentru activitatea de producere si distributie a energiei termice pe baza de gaze naturale a Serviciului public de energie termica in municipiul Husi