Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Aprilie 2010

HOTARIREA Nr. 92- privind aprobarea vanzarii apartamentelor situate in Husi strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.B, parter, ap.1 si strada Calea Basarabiei bl.G.2, sc.B, parter, ap.24, aflate in proprietatea municipiului Husi, catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr. 93- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, doamnei Lacatus (Negrut) Monica
HOTARIREA Nr. 94- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii directe a unei suprafete de teren de aproximativ 23 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea extinderii spatiului de lucru, situat in strada 14 Iulie, bl.N.1, sc.A, ap.2, parter, beneficiar SC "Eurosan" SRL Husi
HOTARIREA Nr. 95- privind emiterea avizului de principiu in vederea construirii unui balcon la apartamentul nr.1 situat in Husi, strada 1 Decembrie bl.8, sc.A, parter, proprietatea municipiului Husi, chirias Lefter Emil
HOTARIREA Nr. 96- privind modificarea suprafetelor concesionate de dr.Panu Rodica si dr. Paraschivescu Vasile-Bebe conform contractelor de concesiune nr.30906 din 20.12.2004 si nr.30907 din 20.12.2004
HOTARIREA Nr. 97- privind amenajarea unei parcari administrata de Primaria municipiului Husi, in strada Crizantemelor din municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 98- privind modificarea alin.(2) al art.10 din Regulamentul de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 99- privind emiterea avizului in vederea incheierii unui protocol pentru preluarea etajului 1 al cladirii situata in Husi, strada Ion Alexandru Anghelus nr.1, de la Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi de catre Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf.Ioan Gura de Aur" Husi
HOTARIREA Nr. 100- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi -(Anexa)
HOTARIREA Nr. 101- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi