Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Februarie 2024

HOTĂRÂREA NR.78 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.79 - privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 6 (sase) loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 80 - privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu, nr.1, Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.81 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79888 în 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.82 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80273 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2
HOTĂRÂREA NR.83 - privind aprobarea alipirii imobilului - teren cu nr. cadastral 79453, in suprafata de 305 mp cu imobilul-teren cu nr.cadastral 79454, in suprafata de 304 mp, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.84 - privind aprobarea preluarii contractului de concesiune nr.11249 din 25.04.2003, a terenului in suprafata de 33 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situate pe str. Piata Victoriei, nr.11
HOTĂRÂREA NR.85 - privind aprobarea inchirierii catre crescatorii de animale din municipiul Husi, a unor suprafete de pajisti, proprietatea privata a UAT Husi, judetul Vaslui – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.86 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, et.3, ap.12, către actualul chiriaș, doamna Măran Irina
HOTĂRÂREA NR.87 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - garsoniera aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.50, către actualul chiriaș, doamna Ane Lenuta
HOTĂRÂREA NR.88 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dnul Cerchez Corneliu Daniel, titular al contractului de inchiriere nr.20534 din 29.07.2014 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.89 - privind aprobarea vânzării unei locuinte tip A.N.L., conform Regulamentului de vanzare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.102/23.03.2023, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023, catre dna Bahnari Cristina, titular al contractului de inchiriere nr.2444 din 26.01.2007 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.90 - privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, str.1 Decembrie, nr.37, bl.8, sc.A, et.3, ap.13, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Mocanu Relu, actualul chiriaş
HOTĂRÂREA NR.91 - pentru aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Local al munipiului Huși nr.102 din 23.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate in raza teritoriala a UAT Municipiul Husi, jud.Vaslui, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.191 din 27.04.2023 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.92 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.526 din 21.12.2023, privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre domnul Mocanu Neculai, actualul chirias
HOTĂRÂREA NR.93 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.94 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerului Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.95 - privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al municipiului Husi pentru anul 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.96 - privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii ajutorului de incluziune conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024 – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.97 - privind aprobarea constituirii si a componentei Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care pot primi subventii de la bugetul local in baza Legii nr.34/1998,in completarea resurselor proprii – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.98 - privind aprobarea procedurii de subventionare in anul 2024, de la bugetul local al municipiului Husi, in baza Legii nr.34/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala pe raza municipiului Husi – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.99 - privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” în vederea implementării proiectului nr. C5-B2.1.a-1580 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării
HOTĂRÂREA NR.100 - privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii intitulat “Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în vederea implementării proiectului nr.C5-B2.1.a-1755 accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 - Valul Renovării
HOTĂRÂREA NR.101 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitarea/modernizarea Gradinitei nr.7 Husi, in vederea accesarii finantarii acestuia in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR.102 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetica / modernizare Liceul Tehnologic Ioan Corivan Husi, proiect a carui finantare se va accesa in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR.103 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul eficientizarea energetica / modernizare Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Husi, proiect a carui finantare se va accesa in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR.104 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice pentru asigurarea gradului de maturitate pentru proiectul reabilitare / modernizare cladire biblioteca Colegiului National Cuza Voda Husi, proiect care se va accesa pentru finantare in cadrul Programului Regional Nord Est 2021-2027
HOTĂRÂREA NR.105 - privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari si nefinanciari si a componentei variabile ai administratorului S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pe durata contractului de mandat – (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.106 - privind alocarea sumei de 33.835,78 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unui numar de 11 bransamente de apa potabile, necesare pentru alimentarea instalatiilor de irigat, care vor fi amplasate pe spatiile verzi apartinand domeniului public al municipiului Husi, de pe strada Calea Basarabiei si strada General Teleman nr.1 (in fata fostei Raiffeisen Bank Romania) din municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTĂRÂREA NR.107 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi