Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Ianuarie 2009

HOTARIREA Nr.1 -privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2009
HOTARIREA Nr.2 -privind desemnarea responsabilului de mediu pentru realizarea Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr.3 -privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui (APC - Vaslui) si mandatarea acestuia pentru a vota "pentru" aprobarea actelor aditionale de modificare si completare a actului constitutiv si a statutului Asociatiei pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti - judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.4 -privind atribuirea denumirilor de George Toparceanu, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Victor Ion Popa, Ciprian Porumbescu si Ioan Slavici, strazilor nou infiintate datorita extinderii Cartierului Dric, municipiul Husi,judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.5 -privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 33 din 29 iulie 2004 privind nomenclatura stradala a municipiului Husi
HOTARIREA Nr.6 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 15 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru acces pietonal si extindere apartament, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Crizantemelor bl.14, sc.C, ap.35, judetul Vaslui, beneficiar Palcu Tiberiu
HOTARIREA Nr.7 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 4 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, pentru acces pentru spatiul comercial de la parter, situat in intravilanul municipiului Husi, str.General Teleman bl.19,sc.H,parter, municipiul Husi,judetul Vaslui, beneficiar SC SOFTUR SRL HUSI
HOTARIREA Nr.8 -privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Costache Olareanu nr.39( Cartier Dric, lot nr.93), pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, doamnei Lila Dana
HOTARIREA Nr.9 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARIREA Nr.10 -privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Husi
HOTARIREA Nr.11 -privind desemnarea mandatarului autoritatilor administratiei publice locale a municipiului Husi in Adunarea Generala a Actionarilor la SC "GOSCOMLOC" SA HUSI, aprobarea contractului de mandat al acestuia si desemnarea membrilor Consiliului de Administratie la SC "GOSCOMLOC" SA HUSI
HOTARIREA Nr.12 -privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr.13 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare statie autobuz si teren - amenajare vulcanizare", municipiul Husi, Sos.Husi-Stanilesti, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.14 -privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului si constructiei statiei de autobuz in suprafata de 38 mp, din care: 28 mp statie autobuz existent si 10 mp trotuar de garda statie, apartinand domeniului public al municipiului Husi si a terenului in suprafata de 34,60 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in intravilanul municipiului Husi,Sos.Husi-Stanilesti, judetul Vaslui, in vederea amenajarii unei vulcanizari
HOTARIREA Nr.15 -privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi,Cartierul Dric 1, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Chiriac Florentina
HOTARIREA Nr.16 -privind propunerea de acordare a calificativului de evaluare a secretarului municipiului Husi, pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008