Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Iulie 2010

HOTARIREA Nr.167 - privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al municipiului Husi atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1361/2001 - (Anexe)
HOTARIREA Nr.168 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr.169 - privind darea in folosinta gratuita catre Parohia "Sf. Toma" Husi a terenului in suprafata de 4426 mp si a constructiilor situate in Husi, strada Calea Basarabiei nr.103, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.170 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnilor Gabureac Costin-Nicolae si Ianos Andrei
HOTARIREA Nr.171 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Bogdan Adrian
HOTARIREA Nr.172 - privind modificarea tarifului de calatorie la transportul public local de calatori in municipiul Husi
HOTARIREA Nr.173 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - extinderea zonei de parcare" municipiul Husi, strada Calea Basarabiei, in fata proprietatii SC Cleopatra Center SRL, nr.95.C, judetul Vaslui, beneficiar SC Cleopatra Center SRL
HOTARIREA Nr.174 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Extindere balcon", municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.22, bl.20, sc.A, parter, judetul Vaslui, beneficiari Miron Vasile-Laurentiu si Miron Florentina
HOTARIREA Nr.175 - privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 16,80 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea extinderii balconului situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.22, bl.20, sc.A, parter, ap.3, judetul Vaslui, beneficiari Miron Vasile-Laurentiu si Miron Florentina
HOTARIREA Nr.176 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Amplasare firma luminoasa, mese, umbrele", municipiul Husi,amplasament firma luminoasa: strada General Teleman, vis-a-vis de restaurantul "Podgoriile Husilor", amplasament mese si umbrele: strada General Teleman, bl.19, sc.A, parter, in fata cofetariei SC PEPEROSA SRL, judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.177 - privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 15,30 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii unor mese si a unor umbrele, situat in intravilanul municipiului Husi, strada General Teleman, bl.19, sc.A, parter, judetul Vaslui, beneficiar SC "PEPEROSA" SRL HUSI
HOTARIREA Nr.178 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1,00 mp, pentru amplasare firma luminoasa, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada General Teleman, vis-a-vis de restaurantul "Podgoriile Husilor", judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.179 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 14 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Ion Alexandru Anghelus, in spatele blocului IAS.4, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARIREA Nr.180 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului in suprafata de 1215,6 mp, situat in municipiul Husi, strada Husi-Voloseni nr.2, catre actualul concesionar
HOTARIREA Nr.181 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 46,00 mp, situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.45
HOTARIREA Nr.182 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unei suprafete de teren de 150 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, Drum Cotoi nr.5
HOTARIREA Nr.183 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 23,36 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.25, in fata blocului 3
HOTARIREA Nr.184 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 25,20 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Al.I.Cuza (langa Sala sport)
HOTARIREA Nr.185 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 12,80 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.25, in spatele blocului 3
HOTARIREA Nr.186 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 30,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in intravilanul municipiului Husi, strada Luceafarul, lot A ( in apropierea Caminului 13)
HOTARIREA Nr.187 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 30,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in intravilanul municipiului Husi, strada Luceafarul, lot B (in apropierea Caminului 13)
HOTARIREA Nr.188 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 100 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Moldovei
HOTARIREA Nr.189 - privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr.190 - privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi
HOTARIREA Nr.191 - privind aprobarea modificarii titularului contractului de concesiune nr.2400 din 01.02.2005, ca urmare a schimbarii proprietarului spatiului construit