Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Aprilie 2014

Hotararea nr. 71 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, infiintata la nivelul Scolii Postliceale Sanitare “Mihai Ralea” Husi din cadrul Asociatiei “Mihai Ralea” Husi.
Hotararea nr. 72 - privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI.
Hotararea nr. 73 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata. - (Anexa)
Hotararea nr. 74 - privind emiterea avizului de principiu in vederea vanzarii terenului in suprafata de 201,46 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada I.Al.Anghelus nr.12.A, catre SC “BIOLOG TEST” SRL HUSI
Hotararea nr. 75 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Husi,Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.B, et.3, ap.18 si Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.C, et.4, apt.24, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Mihu Daniel Costel si Sandu Ovidiu
Hotararea nr. 76 - completarea inventarului bunurilor care apartin  domeniului public  al municipiului Husi, cu bunuri aferente Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare  - (Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind  aprobarea cuantumului tarifului pentru cosit mecanizat, incepand cu data de 01.05.2014 utilizat de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Husi
Hotararea nr. 78 - privind aprobarea Regulamentului de desfasurarea a activitatii Serviciului de gestionare a câinilor fara stapân si a Planului de actiune pentru anul 2014 privind serviciul de gestionare a cainilor fara stapandin Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 79 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in cadrul Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020
Hotararea nr. 80 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada M.Kogalniceanu nr.2, bl.10,sc.B,parter,ap.3
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al imobilului situat in municipiul Husi, strada General Teleman nr.7