Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Ianuarie 2014

Hotararea nr. 04 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 05 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane  cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun , pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 06 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2014
Hotararea nr. 07 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello  in anul financiar 2014
Hotararea nr. 08 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate  de  Star of  Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi  in anul financiar 2014
Hotararea nr. 09 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea   serviciilor sociale specializate   de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 in anul financiar 2014
Hotararea nr. 10 - privind aprobarea, pentru anul 2014, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu  contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 11 - privind   aprobarea Planului  de actiuni si lucrari de interes  local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru  anul  2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 12 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Alimentare cu energie electrica Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi" - (Anexa)
Hotararea nr. 13 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investitia “Reabilitare strazi in municipiul Husi: strada Gh.Doja, strada Calarasi, Drum Dumitru Donea, strada Castroian si strada Schit “ - (Anexa)
Hotararea nr. 14 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investitia “Reabilitare strazi in municipiul Husi: strada Corni, strada Sara, strada Saca si strada I.Al.Anghelus ” - (Anexa)
Hotararea nr. 15 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investitia “Lucrari de confectionare si montare copertine la Hala Agroalimentara Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. “ECOSALUBRIZARE  PREST”  SRL HUSI pentru anul 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 17 - privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. “PARCURI VERZI” SRL HUSI pentru anul 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 18 - privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  investitia “Lucrari de confectionare si montare imprejmuire cimitirul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 19 - privind adoptarea unor masuri pentru cainii fara stapan adoptati la distanta- (Anexa)
Hotararea nr. 20 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30900 din 20.12.2004, concesionar doamna dr.Donosa Rodica, pentru spatiul cabinet medical nr.1, situat  in incinta imobilului “Dispensar medical nr.1”, in suprafata totala de 45,94 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, Bd.1 Mai nr.4, bl.25,parter
Hotararea nr. 21 - privind  aprobarea  inventarului terenurilor  disponibile pentru aplicarea  Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 22 - privind  aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15/2003  privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 23 - privind  aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Husi, Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.C, et.II, ap.13 si Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1, sc.B, parter, apt.1, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Afloarei Monica Ramona si Tataru Nelu