Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 August 2023

HOTĂRÂREA NR. 301 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi(Anexa)
HOTĂRÂREA NR.302 - privind alocarea sumei de 296.005,98 lei cu TVA, necesara pentru reparatii sarpanta, schimbare invelitoare si ignifugare acoperis al cladirii Seminarului Teologic “Sf.Ioan Gura de Aur” din municipiul Husi
HOTĂRÂREA NR.303 - privind aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul municipiului Huși în patru zone(Anexa)
HOTĂRÂREA NR.304 - privind darea in folosinta gratuita a imobilului-teren, situat in Cartier Dric.2, str.Ciprian Porumbescu, nr.97, proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, catre Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura – Centrul Judetean Vaslui, pentru o perioada de 49 ani(Anexa)
HOTĂRÂREA NR.305 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79822 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 2
HOTĂRÂREA NR.306 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79560 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.307 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 79889 în 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.308 - privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren cu nr.cadastral 80668 în 3 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3
HOTĂRÂREA NR.309 - privind aprobarea concesionării directe a terenului in suprafata de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat in proprietatea Municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3, strada Alecu Beldiman nr.36
HOTĂRÂREA NR.310 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - garsoniera aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.59, către actualul chiriaș, domnul Gramada Florin
HOTĂRÂREA NR.311 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - garsoniera aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. 1 Decembrie, nr.47, bl.Recon, sc.A, et.3, ap.58, către actualul chiriaș, domnul Gramada Alexandru
HOTĂRÂREA NR.312 - privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, str.Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2, aflat in proprietatea municipiului Huși, către Vengheac Ovidiu-Luigi, actualul chiriaş