Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Ianuarie 2008

HOTARIREA Nr.1 -privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2008 .
HOTARIREA Nr.2 -privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare-evacuare ape uzate, practicate de catre SC "GOSCOMLOC" SA HUSI, judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.3 -privind modificarea pozitiei nr. 264 din Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi .
HOTARIREA Nr.4 -privind aprobarea amplasarii de tonete cu schelet metalic si panouri sandwich in Bazarul din strada Stefan cel Mare .
HOTARIREA Nr.5 -privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi , situate in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara .
HOTARIREA Nr.6 -privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului , in suprafata utila de 27,06 mp si cota indiviza hol de 8,00 mp, situat in incinta Dispensarului nr.4 a Spitalului Municipal Husi, strada 1 Decembrie nr.14, apartinand domeniului public al municipiului Husi, pentru infiintarea unui cabinet medicina de familie.
HOTARIREA Nr.7 -privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului , in suprafata utila de 14,20 mp si cota indiviza hol de 10,19 mp, situat in incinta fostului Laborator de Bacteorologie a Spitalului Municipal Husi, strada 1 Decembrie nr.14, apartinand domeniului public al municipiului Husi, pentru infiintarea unui cabinet medicinal de familie.
HOTARIREA Nr.8 -privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 11,80 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea Consiliului Local Husi, in vederea extinderii frizeriei - parter, situata in intravilanul municipiului Husi, strada Crizantemelor bl.14,sc.A,parter, ap.3, municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar Marandescu Daniela.
HOTARIREA Nr.9 -privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietatea municipiului Husi , situate in Husi strada Calea Basarabiei bl.G.3, sc.A, et.II, ap.10; strada Bd.1 Mai nr.20, bl.S.3, sc.D, et.4, ap.12; strada Scolii bl.33, sc.B, et.1, ap.25, catre actualii chiriasi.
HOTARIREA Nr.10 -privind aprobarea pretului de vanzare a apartamentului situat in Husi strada Dr.N.Lupu bl.I.3, sc.A,et.II,ap.8 , aflat in proprietatea Consiliului Local Husi, catre actualul chirias.
HOTARIREA Nr.11 -privind respingerea cererii de concesionare a unui teren in suprafata de 6 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea instalarii unei cruci, in intravilanul municipiului Husi, la intersectia str.Calea Basarabiei cu Soseaua Husi-Stanilesti, municipiul Husi,judetul Vaslui.
HOTARIREA Nr.12 -privind redenumirea Oficiului "Integrare Europeana si Dezvoltare Locala" din cadrul Primariei municipiului Husi in Oficiul "Dezvoltare Locala, Integrare Europeana, Relatii Internationale".
HOTARIREA Nr.13 -privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciul Public Local de Salubritate Husi .
HOTARIREA Nr.14 -privind aprobarea Actului Aditional pentru completarea Acordului/Contractului colectiv de munca incheiat intre Primaria municipiului Husi si Sindicatul Liber al functionarilor publici si personalului contractual din Primaria municipiului Husi si a unor servicii publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local Husi .
HOTARIREA Nr.15 -privind aprobarea angajarii de catre Consiliul Local al Municipiului Husi a unui avocat in vederea apararii intereselor acestuia si a primarului municipiului Husi in fata instantelor de judecata si a altor organe jurisdictionale.