Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Ianuarie 2023

HOTARAREA NR.05 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2023-2024 (Anexe)
HOTARAREA NR.06 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi(Anexe)
HOTARAREA NR.07 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi (Anexe)
HOTARAREA NR.08 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale Husi (Anexe)
HOTARAREA NR.09 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specific Clubului Sportiv Municipal Husana Husi (Anexe)
HOTARAREA NR.10 - privind aprobarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru anul 2023(Anexe)
HOTARAREA NR.11 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2023
HOTARAREA NR.12 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi,in anul financiar 2023
HOTARAREA NR.13 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2023
HOTARAREA NR.14 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Fundatia Star of Hope Romania in anul financiar 2023
HOTARAREA NR.15 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi in anul financiar 2023
HOTARAREA NR.16 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2023 (Anexe)
HOTARAREA NR.17 - privind aprobarea, pentru anul 2023, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
HOTARAREA NR.18 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Husi (Anexe)
HOTARAREA NR.19 - privind alocarea sumei de 226.801,15 lei cu TVA necesara pentru reparatii grupuri sanitare din cadrul Colegiului National „Cuza Voda” Husi
HOTARAREA NR. 20 - privind alocarea sumei de 13.393,41 lei cu TVA, necesara construirii unei platforme betonate pentru selectarea si depozitarea deseurilor din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma”Husi
HOTARAREA NR.21 - privind alocarea sumei de 41.868,86 lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii interioare la cantina scolara din cadrul Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi
HOTARAREA NR.22 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui“ (Anexe)
HOTARAREA NR.23 - privind aprobarea documentatiei D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare “Casa Jenica Mitache” – Gradinita cu program normal nr.4, din municipiul Husi, jud.Vaslui”(Anexe)
HOTARAREA NR.24 - privind aprobarea unui aviz de principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul apelului de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe publicat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta Pilonul VI. Politici pentru noua generatie, Componenta C15: Educatie
HOTARAREA NR.25 - privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi
HOTARAREA NR.26 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” SMIS142238, ca urmare a cresterii preturilor (Anexe)
HOTARAREA NR.27 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” SMIS142238, la faza Proiect Tehnic, urmare a cresterii preturilor (Anexe)
HOTARAREA NR.28 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investitie „Construirea unui teatru de vara in zona Recea” din cadrul proiectului „Construirea unui teatru de vara in zona Recea” SMIS 153167 urmare a cresterii preturilor (Anexe)
HOTARAREA NR.29 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor (Anexe)
HOTARAREA NR.30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” SMIS153168, ca urmare a cresterii preturilor (Anexe)
HOTARAREA NR.31 -privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” SMIS153168, la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilor(Anexe)
HOTARAREA NR.32 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie ”Construirea unui centru multifunctional in ZUM 3-Dric- SMIS 138482, urmare cresterii preturilor. (Anexe)
HOTARAREA NR.33 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului ”Construirea unui centru multifunctional in ZUM 3-Dric- SMIS 138482, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic (Anexe)
HOTARAREA NR.34 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie “Reabilitare cladire - Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational” cod SMIS 142239, ca urmare a cresterii preturilor, in vederea implementarii proiectului “Reabilitare cladire - Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational” cod SMIS 142239 (Anexe)
HOTARAREA NR.35 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare cladire - Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational” cod SMIS 142239, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic(Anexe)
HOTARAREA NR.36 - pentru aprobarea bugetului proiectului “Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” accesat in cadrul PNRR, Componenta10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR / 2022 / C10 –Runda I(Anexe)
HOTARAREA NR.37 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru ajustarea tarifelor privind depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile la depozitul CMID-Rosiesti din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui
HOTARAREA NR.38 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala ”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi (Anexe)
HOTARAREA NR.39 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
HOTARAREA NR.40 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura ”Alexandru Giugaru” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi (Anexe)
HOTARAREA NR.41 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura ”Alexandru Giugaru” Husi
HOTARAREA NR.42 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora, persoane persecutate politic si urmasii lor, care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi
HOTARAREA NR.43 - privind aprobarea tarifelor pentru capturare si ingrijire caini fara stapan din municipiul Husi, incepand cu 01.01.2023(Anexe)
HOTARAREA NR.44 - privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023(Anexe)
HOTARAREA NR.45 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2023(Anexe)
HOTARAREA NR.46 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2023 (Anexe)
HOTARAREA NR. 47 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi(Anexe)
HOTARAREA NR.48 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 9 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi(Anexe)
HOTARAREA NR.49 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor-terenuri cu nr.cadastral 79669 in 4 loturi distincte si cu numarul cadastral 80115 in 2 loturi distincte, terenuri situate in Cartier Dric 3
HOTARAREA NR.50 - privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 305 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe strada dr.ing.Ioan Neamtu, nr.12
HOTARAREA NR.51 - privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Ion Minulescu, nr.43
HOTARAREA NR.52 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 70524 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului public al municipiului Husi, situate in str.1 Decembrie, nr.40
HOTARAREA NR.53 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Al. Giugaru, nr.10, bl.11, sc.C, parter, ap.32, judetul Vaslui
HOTARAREA NR.54 - privind concesionare directa a imobilului –teren in suprafata de 37,45 mp, situat in municipiul Husi, str.Mihail Kogalniceanu, nr.3A, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARAREA NR.55 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol Electronic al municipiului Husi, in perioada 01.10 – 31.12.2022(Anexe)
HOTARAREA NR.56 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC "Parcuri Verzi & Urban Trans" SRL pentru anul 2023 (Anexe)