Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Martie 2023

HOTĂRÂREA NR. 166 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.167 - cu privire la modificarea Hotararii nr. 06 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.168 - cu privire la modificarea Hotararii nr. 07 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.169 - cu privire la modificarea Hotararii nr. 09 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana Husi - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.170 - cu privire la modificarea Hotararii nr. 08 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.171 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.172 - privind aprobarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi pentru anul 2023 - (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.173 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023-2024“Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui”.- (Anexe)
HOTĂRÂREA NR.174 - privind aprobarea actualizarii datelor tehnice si diminuarea suprafetei de teren inscris in C.F.73810 Husi, cu nr. Cadastral 73810, str.Sf.Gheorghe), domeniul public al Municipiului Husi, jud.Vaslui