Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Octombrie 2008

HOTARIREA Nr.62 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna octombrie 2008
HOTARIREA Nr.63 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 6.119 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
HOTARIREA Nr.64 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008
HOTARIREA Nr.65 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
HOTARIREA Nr.66 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
HOTARIREA Nr.67 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza incepand cu data de 01.01.2009 pentru persoanele fizice si juridice din municipiul Husi
HOTARIREA Nr.68 - privind aprobarea tarifelor la utilaje si a tarifelor utilizate in vederea prestarii serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2009
HOTARIREA Nr.69 - privind stabilirea cuantumului taxei de ACORD UNIC incepand cu data de 01.01.2009
HOTARIREA Nr.70 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2009
HOTARIREA Nr.71 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2009
HOTARIREA Nr.72 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2009 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Primariei Municipiului Husi
HOTARIREA Nr.73 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2009 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Primariei Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si Casei de Cultura Husi
HOTARIREA Nr.74 - privind diminuarea fondurilor lunare alocate de la bugetul local pentru anul 2008, pentru serviciile prestate de Asociatia "Totul pentru viata" Husi
HOTARIREA Nr.75 - privind suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru anul 2008, pentru serviciile oferite de Asociatia "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello" din municipiul Husi
HOTARIREA Nr.76 - privind aprobarea documentatiei tehnico- economice a obiectivului de investitii "Amenajare trotuare pentru str.Calea Basarabiei, municipiul Husi,judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr.77 - privind aprobarea documentatiei tehnico- economice a obiectivului de investitii "Amenajare trotuare pentru str.Al.I.Cuza, municipiul Husi,judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr.78 - privind aprobarea documentatiei tehnico- economice a obiectivului de investitii "Amenajare trotuare pentru str.1 Decembrie, municipiul Husi,judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr.79 - privind aprobarea documentatiei tehnico- economice a obiectivului de investitii "Amenajare trotuare pentru Cartier Dacia, municipiul Husi,judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr.80 - privind ajustarea pretului pentru activitatea de producere si distributie a energiei termice pe baza de gaze naturale de catre SC GOSCOMLOC SA HUSI
HOTARIREA Nr.81 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare a judetului Vaslui( ADIV) si mandatarea acestuia pentru a vota "pentru" aprobarea actelor aditionale de modificare si completare a actului constitutiv si a statutului Asociatiei consiliilor judetean Vaslui si locale ale municipiilor Vaslui, Birlad si Husi
HOTARIREA Nr.82 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
HOTARIREA Nr.83 - privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul Cresei municipiului Husi
HOTARIREA Nr.84 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Husi
HOTARIREA Nr.85 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2009
HOTARIREA Nr.86 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Clubului Elevilor din municipiul Husi
HOTARIREA Nr.87 - privind numirea a 2 membri in Consiliul Consultativ la Spitalul Municipal "Dr.N.Hortolomei" din Husi
HOTARIREA Nr.88 - privind aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei bl.G.3,sc.A,parter, ap.1, si a imobilului nationalizat situat in strada Corni nr.10,catre actualii chiriasi
HOTARIREA Nr.89 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea amplasarii unui chiosc pentru vanzarea florilor in intravilanul municipiului Husi, strada Piata Victoriei
HOTARIREA Nr.90 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 16,00 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Al.I.Cuza bl.H.5,sc.B,parter
HOTARIREA Nr.91 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea construirii unui chiosc pentru vanzarea de produse tip fornetti, in intravilanul municipiului Husi, strada Stefan cel Mare
HOTARIREA Nr.92 - privind aprobarea PUD - "Concesionare teren - Extindere Parc Auto" , municipiul Husi, str.Saca, judetul Vaslui, beneficiar SC "ANTA '95" SRL HUSI
HOTARIREA Nr.93 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 392,40 mp, din care: 274, 90 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi si 117,50 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi,in vederea extinderii parcului auto, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Saca ,judetul Vaslui, beneficiar SC "ANTA '95" SRL HUSI
HOTARIREA Nr.94 - privind aprobarea PUD - "Concesionare teren - Amenajare terasa" , municipiul Husi, str.1 Decembrie ( Gara) , judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.95 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 100 mp din care:64, 76 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi si 35,24 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea amenajarii unei terase, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie (Gara), judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.96 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in anul 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric , judetul Vaslui
HOTARIREA Nr.97 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
HOTARIREA Nr.98 - privind aprobarea compensarii in procent de 30 % a sumei de 2475,67 RON in favoarea SC FLANDRA GRUP SRL HUSI , reprezentata prin d-na Florea Maria , reprezentand contravaloarea lucrarilor de modernizare la spatiul comercial, situat in municipiul Husi, strada Piata Victoriei, Hala Agroalimentara exterior, Spatiul nr.25, inchiriat de catre societate prin contractul de inchiriere nr.11180 din 10.04.2008
HOTARIREA Nr.99 - privind aprobarea amplasarii pe domeniu public al municipiului Husi a unui numar de 31 de platforme pentru containere deseuri menajere si pentru colectare selectiva in cadrul "Master Plan privind gestionarea deseurilor 2007-2037, judetul Vaslui"
HOTARIREA Nr.100 - privind prelungirea perioadei de angajare a unui numar de 33 persoane in cadrul Programului de Ocupare Temporara a Fortei de Munca
HOTARIREA Nr.101 - privind aprobarea documentatiei tehnico- economice a obiectivului de investitii "Amenajare Parc Rodina, municipiul Husi,judetul Vaslui"