Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Proiecte de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Anunt

PROIECT DE HOTARARE – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2023 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi

PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2023.

PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2023 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren

PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023

PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii – persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)