Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Aprilie 2022

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
32829.04.2022Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Romanescu Ana Maria, consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale- Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Husi
32728.04.2022Pentru rectificarea actului de deces privind pe Dobrin Alecu
32628.04.2022Privind instituirea curatelei speciale si numirea Munteanu Cristina Ancuta in calitate de curator special pentru minorii Neculau Razvan Gabriel si Neculau Diana-Andreea
32528.04.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Torohus Anisoara
32426.04.2022Privind constituirea comisiei de predare-primire a inventarului/echipamentelor medicale achizitionate in cadrul proiectului cu finantare europeana nerambursabila "Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi" cod SMIS 126737, de la UAT municipiul Husi la Ambulatoriului Integrat Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi
32326.04.2022Pentru modificarea Dispozitiei primarului municipiului Husi 299/15.04.2020 privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT Municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana " Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi, cod SMIS 126737,stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect
32226.04.2022Pentru modificarea Dispozitiei primarului municipiului Husi 710/2018 privind numirea echipei de implementare a proiectului cu finantare europeana" Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi, cod SMIS 126737, accesat in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investitii 8.1- Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1-Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A- Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
32121.04.2022Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 28 aprilie 2022
32021.04.2022Privind modificarea Dispozitiei nr.280/06.04.2022 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 06 mai 2022
31920.04.2022Privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Dispozitia nr.227/23.03.2022 privind numirea persoanelor responsabile care sa realizeze verificarea documentelor justificative reprezentand cheltuieli rezultate din aplicarea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara, vizarea pentru "Bun de Plata" precum si angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora
31820.04.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rotaru Alina
31719.04.2022Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane " cod SMIS 125731, finantat in cadrul Axei prioritare 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
31618.04.2022Privind numirea d-nei Prisacaru Ghenuta in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal, pe durata nedeterminata la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al municipului Husi si stabilirea drepturilor salariale
31518.04.2022Privind incetarea prin acordul partilor a raportului de serviciu, pe durata determinata, al d-nei Prisacaru Ghenuta -consilier, clasa I, grad profesional principal, ( ID post 394845), la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al municipului Husi
31418.04.2022Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de conducere de sef birou, ID post 347062, pe durata nedeterminata, la Biroul Administratie Publica, Relatii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 30 mai 2022
31318.04.2022Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisie de concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante, pe durata nedeterminata, de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Public Local de Evidenta Persoanelor al municipiului Husi
31215.04.2022Privind numirea Comisei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Servicii de dirigintie pentru Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi, judetul Vaslui
31114.04.2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale si a suplimentului pentru energie acordat pentru Neamtu Andreea
31014.04.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Neamtu Andreea
30914.04.2022Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze-naturale si a suplimentului pentru energie acordat pentru Crudu Gena
30814.04.2022Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Cristea Andreea
30714.04.2022Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Popa Mioara
30614.04.2022Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Palie Mihaita
30514.04.2022Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Mihaica Ludovic
30414.04.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Militaru Petronela
30314.04.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Tohorus Anisoara Carmen
30214.04.2022Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Parascan Cristinel
30114.04.2022Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Vacareanu Dan
30014.04.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Nicolae Irina
29914.04.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Gherasim Dragos Marian
29814.04.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Besleaga Rosalia Catalina
29714.04.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Ciobotaru Vanessa- Catalina
29614.04.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Macovei Mario Cristian
29514.04.2022Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Romila Dario-Iosif
29414.04.2022Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT Municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana-Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane SMIS 125731, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor / sigiliilor in proiect
29314.04.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Buraga Iulia
29214.04.2022Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Palcu Maria
29114.04.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Lila Marin
29014.04.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iacorlev Daniel
28914.04.2022Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gogu Razvan
28814.04.2022Prvind constituirea comisiei de pedare primire a imobilului cladire si teren Centrala termica nr.8 in suprafat de 250mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi str. Diaconu Irimia nr.3B
28713.04.2022Privind modificarea Dispozitiei nr. 207/15.03.2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier la Serviciul Public Local de Evidenta Persoanelor Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 14 aprilie 2022
28612.04.2022Privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, ID post 347083, pe durata nedeterminata la Compartimentul Protectie Civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 16 mai 2022
28512.04.2022Privind modificarea Dispozitiei nr.442/18.06.2021 privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana" Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV-2" SMIS 144153, accesat in cadrul Axei :Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala copetitiva din cadrul programului operational competitivitate POC 2014-2020, imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura, cod apel: POC/882/2/4 imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor /sigiliilor in proiect
28412.04.2022Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana-"Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui Centru de recupeare medicala pentru adulti si copii" SMIS 142238, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/ sigiliilor in proiect
28312.04.2022Privind constituirea comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana-"Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in municipiul Husi" cod SMIS 142240, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi- CI 2020/9/9.1/OS 9, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/ sigiliilor in proiect
28211.04.2022 Cu privire la convocarea de indata, in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 13 aprilie 2022
28107.04.2022Privind acordrea ajutorului de urgenta pentru Florea Petru
28006.04.2022Privind constituirea Comisiei de examen pentru pomovarea in grad profesional a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor, ce pot aparea in urma sustinerii examenului din data de 06 mai 2022
27906.04.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi" cod SIPOCA 829/SMIS 136134 pentru luna martie 2022
27806.04.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna martie 2022
27706.04.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila " SIS - Husi - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988 pentru luna martie 2022
27606.04.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " A.C.C.E.P.T.- Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie pentru Toti " SMIS 139987 pentru luna martie 2022
27506.04.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila " Lucrari de infrastructurastadala cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi" SMIS 138579 pentru luna martie 2022
27406.04.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Artene Marian
27306.04.2022Privind modificarea componentei familiei si a cuantumului ajutorului social si a alocatiei de sustinere a familiei pentru Matran Georgiana-Antonela
27206.04.2022Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Hutului Alexandra
27106.04.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Bujoreanu Sorin Florin
27006.04.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Balan Vasile
26906.04.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Salceanu Mihaita
26806.04.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Dacu Marinel
26706.04.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Dodiu Elena
26605.04.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Husi incepand cu data de 01 martie 2022
26505.04.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01 martie 2022
26405.04.2022Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi incepand cu data de 01 martie 2022
26305.04.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna martie 2022
26205.04.2022Privind aprobarea valorii contributiei de intretinere datorate de parintii/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la Cresa municipiului Husi pentru anul 2022
26105.04.2022Privind desemnarea d-lui Andrei Catalin, consilier in cadrul Biroului Agricol si Cadastru din Primaria municipiului Husi, persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale (finantarea VIII) in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara si urmarirea derularii contractului de achizitie publica