Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Aprilie 2023

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
75227.04.2023Pentru modificarea Dispozitiei Primarului nr.230/07.02.2023 privind constituirea echipei de implementare pentru proiectul nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat " Renovare energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi, finantat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
75127.04.2023Pentru rectificarea actului de nastere privind pe Patras Maria
75026.04.2023Privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Husi
74926.04.2023Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Vlasa Mihaela- Alberta, auditor, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Audit Intern din cadrul Primariei municipiului Husi
74826.04.2023Privind modificarea cuantumului ajutorului social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Barbu Aurora
74726.04.2023Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Bahnar Cristina
74626.04.2023Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familie si a stimulentului educational acordat sub forma de tichet social pentru Bahnar Madalina Nicoleta
74526.04.2023Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Dumitriu Lica
74425.04.2023Privind constituirea comisiei pentru gestionarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local - domeniul sport pentru anul 2023
74325.04.2023Privind organizarea evaluarii anuale, pentru anul 2022, a managerului Spitalului municipal D Castroian Husi
74225.04.2023Privind constituirea comisiei de distrugere a colturilor/actelor de identitate
74124.04.2023Privind stabilirea indemnizatiei lunare ale d-lui CIUPILAN VALERIU- IOAN- viceprimarul municipiului Husi
74024.04.2023Privind stabilirea indemnizatiei lunare ale d-lui CIUPILAN IOAN-primarul municipiului Husi
73924.04.2023Privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Comisiile de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiei specifice a Comitetului director de Director Financiar Contabil din cadrul din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
73821.04.2023Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara , in ziua de 27 aprilie 2023
73720.04.2023Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de referent la Compartimentul Executare SIlita Creante Bugetare- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
73613.04.2023Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Irimia Viorel
73513.04.2023Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Volovati Dan
73413.04.2023Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Turcanu Gheorghe Vasile
73313.04.2023Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentruHoreca Marcel
73213.04.2023Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Dacu Romeo
73113.04.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Noia Delia Bianca
73012.04.2023Privind acordarea ajutorului de inmormantare pentru Lila Iulia Raluca
72912.04.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Savu Florina Elena
72811.04.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate pe fiecare stadiu fizic pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului "Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in municipiul Husi" Cod SMIS 142240 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate la obiectivul de investitii realizat in proiect.
72711.04.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate pe fiecare stadiu fizic pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati -reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional ZUM 1" SMIS 138389 si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate la obiectivul de investitii realizat in proiect.
72611.04.2023Privind constituirea comisiei de verificare a lucrarilor executate pe fiecare stadiu fizic pentru perioada derularii executiei lucrarilor in cadrul proiectului" " Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir" cod SMIS 122165, si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor pe documentele justificative aferente lucrarilor executate la obiectivul de investitii realizat in proiect.
72511.04.2023Privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor, materialelor si serviciilor achizitionate/prestate la UAT Municipiul Husi in cadrul proiectului cu finantare europeana, " Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir" cod SMIS 122165, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect.
72411.04.2023Privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare strazi din municipiul Husi, jud. Vaslui" - contract de lucrari 11673/08.05.2019
72311.04.2023Privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat in perioada sezonului rece 2022-2023, pentru doamna DACIU ELENA
72211.04.2023Privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat in perioada sezonului rece 2022-2023, pentru doamna DACIU ELENA
72111.04.2023Privind suspendarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social in anul scolar 2022-2023, pentru doamna BAHNAR CATALINA
72011.04.2023Privind incetarea suplimentului pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului, pentru domnul BURAGA PETRU
71911.04.2023Privind incetarea suplimentului pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului, pentru doamna DUMITRU MARIA
71811.04.2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna DUMITRU MARIA
71711.04.2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul SASU PAUL
71611.04.2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul PARASCAN CRISTINEL
71511.04.2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul VIRNA MIRCEA
71411.04.2023Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna ZAGAN CERASELA
71311.04.2023Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru domnul DODIU CATALIN
71211.04.2023Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna GHENEA MARINELA ANCUTA
71111.04.2023Privind incetarea suplimentului pentru energie, acordat lunar, pentru doamna SIMBOTIN OLGA
71011.04.2023Privind incetarea suplimentului pentru energie, acordat lunar, pentru domnul PRODAN TOMA
70911.04.2023Privind aprobarea planului de servicii pentru copilul ARION ANDREEA-DENISA
70810.04.2023Cu privire la convocarea de indata, in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 11 aprilie 2023
70707.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata peroanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" "SIS -Husi- Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitatate Incluziva" SMIS 139988 '
70607.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii SMIS 142238, pentru luna martie 2023
70507.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata peroanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi ", SMIS 153168 pentru luna martie 2023
70407.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata peroanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Construirea unui teatru de vara in zona Recea, din mun.Husi SMIS 153167, pentru luna martie 2023
70307.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata peroanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Reabilitarea cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural educational SMIS 142239, pentru luna martie 2023
70207.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata peroanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " ACCEPT- Actiuni concrete in comunitate, educatie pentru toti", SMIS 139987, pentru luna martie 2023
70107.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata peroanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate in cadrul Primariei Municipiului Husi, cod SIPOCA 829/ SMIS 136134 pentru luna martie 2023
70007.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata peroanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Constructia unui centru multifunctional in Zum 3 Dric", SMIS 138482 pentru luna martie 2023
69907.04.2023Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantae europeana nerambursabila " Dezvoltareaa serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati -reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM 1 SMIS 138389 pentru luna martie 2023
69806.04.2023Privind incadrarea domnului PINDARU SANDU, pe functie de executie, in regim contractual, de ingrijitor, pe durata nedeterminata, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor a municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
69706.04.2023Privind incadrarea domnului ROMAN GIGI, pe functie de executie, in regim contractual, de muncitor calificat (centralist), trapta I, pe durata nedeterminata, la Primaria municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
69604.04.2023Privind avansarea in gradatia 5 de vechime in munca - peste 20 ani, a d-nei ANTOHI TATIANA- MONICA, inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul Managementul Proiectelor Europene - Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
69504.04.2023Privind numirea d-lui ZAHARIA COSTEL in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, pe durata nedeterminata, la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat, Cadastru Urban- Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
69404.04.2023Privind acordarea gradatiei 3 de vechime in munca - de la 10 ani la 15 ani, domnului TOSU SORIN MARICEL-casier la Primaria municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
69304.04.2023Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs, in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de functie de executie, in regim contractual, pe durata nedeterminata, de ingrijitor, la Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor municipiului Husi
69204.04.2023Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs, in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de functie de executie, in regim contractual, pe durata nedeterminata, de muncitor calificat(centralist) treapta I, la primaria municipiului Husi
69104.04.2023Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna martie 2023
69004.04.2023Privind salarizarea personalului din cadrul Centrului Public de Administrare a Cimitirelor al municipiului Husi incepand cu 01 martie 2023
68904.04.2023Privind salarizarea personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere al municipiului Husi incepand cu 01 martie 2023
68804.04.2023Privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 01 martie 2023
68704.04.2023Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi incepand cu 01 martie 2023
68603.04.2023Privind reincadrarea d-lui Dumitrascu Marius in functia publica specifica de executie de inspector protectie civila la Compartimentul Protectie Civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
68503.04.2023Privind reincadrarea d-lui Harjete Doru-Ioan in functia publica specifica de executie de inspector protectie civila la Compartimentul Protectie Civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi