Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna August 2022

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
63531.08.2022Privind incetarea suplimentului pentru energie si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de supliment cu combustibili solizi sau petrolieri si supliment pentru energie electrica, acordat in perioada aprilie 2022 - august 2022, pentru doamna DODIU ELENA
63431.08.2022Privind incetarea suplimentului pentru energie si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de supliment cu combustibili solizi sau petrolieri si supliment pentru energie electrica, acordat in perioada aprilie 2022 - august 2022, pentru doamna AVARVAREI MARGARETA
63331.08.2022Privind incetarea suplimentului pentru energie si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor de incalzire cu combustibili solizi sau petrolieri si a suplimentului de energie, acordat in perioada februarie 2022 - august 2022, pentru doamna MOCANU DAFINA
63231.08.2022privind schimbarea titularului ajutorului la suplimentul de energie si modificarea componentei familiei, pentru doamna NASTAS TUDORITA
63131.08.2022privind schimbarea titularului ajutorului la suplimentul de energie si modificarea componentei familiei, pentru doamna APETREI ANICA, din mun. Husi
63031.08.2022Privind constituirea subcomisiei de monitorizare a implementarii proiectului ,, Participare Campionatul de fotbal de junior under 17-19 etap I,, stabilirea atributiilor comisiei si asigurarea controlului financiar preventiv propriu.
62931.08.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna august 2022
62830.08.2022privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi, incepand cu data de 04 august 2022.
62730.08.2022privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii august 2022.
62630.08.2022privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi, incepand cu data de 01 august 2022
62525.08.2022Privind instituirea curatelei speciale si numirea domnului MISTREANU GABRIEL, in calitate de curator special pentru minora CIORTAN ELISABETH ARWEN
62424.08.2022privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pentru domnul VOLOVATI DAN
62324.08.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pentru doamna AMARTEI IONELA-DANIELA
62224.08.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul IACOB ADRIAN
62124.08.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul FLOREA CONSTANTIN
62024.08.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul ROMANIANU CORNELIU
61924.08.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul FOCSA AUREL
61824.08.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul OPRICA STERICA
61724.08.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul MANCAS SEBASTIAN
61624.08.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul CIOBOTARU VALERIU
61524.08.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul MIHAICA LUDOVIC
61424.08.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul MIHAICA LUDOVIC
61324.08.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna CHIRIAC ANISOARA
61219.08.2022Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 25 august 2022
61118.08.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru doamna ANTONIU DIANA-MONICA
61018.08.2022privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei, pentru doamna TORICA ANA MARIA
60918.08.2022privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei, pentru doamna DIACONU GINA
60818.08.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei, pentru doamna RIPANU DANA MARIA
60718.08.2022privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna IRIMIA LACRAMIOARA DOSICA
60618.08.2022privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna NASTAS OANA ALEXANDRA
60518.08.2022privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna MACINOI DIANA NICOLETA
60418.08.2022privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei, pentru doamna NOIA ANTOANETA
60318.08.2022privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna ANDRONACHE ROXANA ALEXANDRA
60218.08.2022privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru doamna BAHNAR MADALINA NICOLETA
60112.08.2022cu privire la convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 17 august
60011.08.2022privind aprobarea modalitatilor de identificare a destinatarilor finali in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama- nou-nascut cele mai defavorizate care beneficiaza de sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou- nascuti in municipiul Husi
59911.08.2022privind constituirea grupului de lucru in vederea implementarii Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama- nou-nascut cele mai defavorizate care beneficiaza de sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou- nascuti in municipiul Husi
59810.08.2022privind modificarea contractului individual de munca al d-lui DUMITRU CRISTIAN-muncitor necalificat, treapta profesionala I la Compartimentul Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
59710.08.2022privind modificarea contractului individual de munca al d-lui UNGUREANU CORNEL-muncitor necalificat, treapta profesionala I la Compartimentul Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
59610.08.2022privind modificarea contractului individual de munca al d-lui STRATULAT PAUL-muncitor calificat, treapta profesionala I la Compartimentul Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
59510.08.2022privind modificarea contractului individual de munca al d-nei FLOREA LUCIA-administrator, treapta profesionala I la Compartimentul Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
59409.08.2022privind constituirea Comisiei de identificare si inventariere a terenurilor, pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
59305.08.2022privind numirea d-lui Cehan Mihai in functia de conducere de director interimar, pe o perioada de cel mult 6 luni, la Clubul Sportiv Municipal Husana Husi
59205.08.2022Privind acordarea ajutorului de inmormantare , conform Legii nr. 416/2001, pentru doamna Anchevici Maria
59105.08.2022Privind acordarea ajutorului de inmormantare , conform Legii nr. 416/2001, pentru domnul Ciobotaru Vasile din Husi
59004.08.2022privind desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, al d-lui Blezneac Marius Catalin, ingrijitor la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor al municipiului Husi
58904.08.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in municipiul Husi", Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna iulie 2022
58804.08.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " Implementare Solutii Informatice Integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul PrimarieI Municipiului Husi", cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna iulie 2022
58704.08.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare europeana nerambursabila" Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric din municipiul Husi", SMIS 138579, pentru luna iulie 2022
58604.08.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " A.C.C.E.P.T. - ACTIUNI CONCRETE IN COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI" SMIS 139987, pentru luna iulie 2022
58504.08.2022Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila "SIS-HUSI-Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988" pentru luna iulie 2022
58404.08.2022Privind desemnarea persoanelor ce vor gestiona lampile dezafectate, rezultate in urma inlocuirii acestora, in cadrul lucrarilor aferente Proiectului " Modernizarea si eficientizarea iluminatului public in Municipiul Husi, judetul Vaslui".
58303.08.2022privind numirea dnei Dibu Oana-Emanuela in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, pe durata nedeterminata, la biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul-Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
58201.08.2022privind avansarea in gradatia 5 de vechime in munca -peste 20 de ani, a d-nei Pandelea Matilda - ingrijitor la Primaria municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale aferente
58101.08.2022privind avansarea in gradatia 4 de vechime in mun ca -de la 15 la 20 de ani, a d-nei Nastasa Oana- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi
58001.08.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Paius Erica-Rebeca
57901.08.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bitca Samira Ana Maria
57801.08.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bitca Daria Andreea
57701.08.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna iulie 2022
57601.08.2022Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" - Cod SMIS 153167, finantat in cadrul Axei Prioritare 9: Sprijinirea regenararii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul programului Operational Regional (POR ) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
57501.08.2022Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului " Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi" - Cod SMIS 153168, finantat in cadrul Axei Prioritare 9: Sprijinirea regenararii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul programului Operational Regional (POR ) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
57401.08.2022privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii iulie 2022
57301.08.2022privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Husi, incepand cu data de 20 iulie 2022