Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna August2022

   
58201.08.2022privind avansarea in gradatia 5 de vechime in munca -peste 20 de ani, a d-nei Pandelea Matilda - ingrijitor la Primaria municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale aferente
58101.08.2022privind avansarea in gradatia 4 de vechime in mun ca -de la 15 la 20 de ani, a d-nei Nastasa Oana- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi
58001.08.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Paius Erica-Rebeca
57901.08.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bitca Samira Ana Maria
57801.08.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bitca Daria Andreea
57701.08.2022Privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei municipiului Husi, in luna iulie 2022
57601.08.2022Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" - Cod SMIS 153167, finantat in cadrul Axei Prioritare 9: Sprijinirea regenararii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul programului Operational Regional (POR ) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
57501.08.2022Privind aprobarea normelor proprii referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul proiectului " Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi" - Cod SMIS 153168, finantat in cadrul Axei Prioritare 9: Sprijinirea regenararii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul programului Operational Regional (POR ) 2014-2020, Prioritatea de investitii 9.1: Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
57401.08.2022privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi, aferenta lunii iulie 2022
57301.08.2022privind salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Husi, incepand cu data de 20 iulie 2022