Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru dispozitii luna Decembrie 2020

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
100030.12.2020Privind numirea comisiei de predarea amplasamentului Cinematografului Dacia din municipiul Husi, ce face obiectul contractului "Reabilitare, modernizare si dotare cinematograf Dacia din municipiul Husi
99929.12.2020Privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialitate DZNBM din cadrul Spitalului Municipal D Castroian Husi
99823.12.2020Privind imputernicirea d-lui Ciupilan Ioan Valeriu, viceprimar al Municipiului Husi, pentru semnarea documentelor realizate in toate etapele de realizare a proiectelor cu finantare europeana nerambursabila accesate de UAT Municipiul Husi, respectiv in etapele de accesare a finantarii proiectelor, implementare si post implementare
99723.12.2020Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier la Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale din cadrul Primariei municipiului Husi
99623.12.2020Privind plata indemnizatiei membrilor si secretarului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul SPCLEP Husi
99523.12.2020Privind mentinerea d-lui Nitica Ioan in functia publica de executie detinuta de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Protectie Civila din cadrul Primariei municipiului Husi
99422.12.2020Privind constituirea Comisiei de scoatere din functie (casare) a mijloacelor fixe si a altor bunuri pe anul 2021 la Primaria Husi
99321.12.2020Privind imputernicirea d-nei Catargiu Liliana -Ecaterina, administrator public al Primariei municipiului Husi, pentru semnarea documentelor realizate in toate etapele de realizare a proiectelor cu finantare europeana nerambursabila accesate de UAT Municipiul Husi ,respectiv in etapele de accesare a finantarii proiectelor, implementare si post implementare
99221.12.2020Privind sanctionarea disciplinara a d-lui Stratulat Paul - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Sport si Agrement- Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
99118.12.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Donea Dinu
99017.12.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Chiriac Larisa
98917.12.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Onica Aurora
98817.12.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru onofrei Silviu
98717.12.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Ferencz Adriana
98617.12.2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Tacu Mihaela
98517.12.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Gheorghiu Elena
98417.12.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Mihaica Cerasela
98317.12.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Mihaica Ludovic
98217.12.2020Cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 22 decembrie 2020
98116.12.2020Privind aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a d-nei Roca Amalia-consilier, clasa, grad profesional debutant la SPCLEP Husi
98016.12.2020Privind numirea d-rei Valu Monica -consilier la SPCLEP Husi ca indrumator de program de stagiu pentru d-na Roca Amalia
97916.12.2020Privind incetarea dreptului la ajutorul social si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru Radu Mihai
97816.12.2020Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentruRomascu Maricel
97716.12.2020Privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nicolae Irina
97616.12.2020Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Patras Ioan
97516.12.20201Privind modificarea componentei familiei sia cuantumului ajutorului social pentru Alexa Angelica
97416.12.2020Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Gafita Maria
97316.12.2020Privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru Iacorlev Daniel
97216.12.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Halauca Adriana
97116.12.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Prisacaru Maricica
97016.12.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit pentru Artene Alina
96916.12.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mocanu Margareta
96816.12.2020Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Aiacoboai Adina
96716.12.2020Privind stabilirea dreptului la alocatiei pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru Bahnar Cristina
96616.12.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Palie Mihaita
96516.12.2020Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Frentescu Laura
96416.12.2020Privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gherasim Carmen
96316.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a cuantumului acestuia, pentru Luciu Lucica
96216.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a cuantumului acestuia, pentru Leon Aneta
96116.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a cuantumului acestuia, pentru Ursu Vlad
96016.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a cuantumului acestuia, pentru Bontas Alina
95916.12.2020Privind acordarea unor noi drepturi de asistenta sociala(ajutor pentru incalzirea locuinetei cu gaze naturale)pentru Neamtu Andreea
95816.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a cuantumului acestuia, pentru Avram Dorica
95716.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a cuantumului acestuia, pentru Carp Adrian
95616.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a cuantumului acestuia pentru Florea Ionela
95516.12.2020Privind majorarea indemnizatiei lunare a d-lui Ciupilan Valeriu-Ioan, viceprimar al municipiului Husi, pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europenenerambursabile, pe perioada derularii proiectelor, incepand cu data de 01 decembrie 2020
95416.12.2020Privind desemnarea reprezentantului primarului municipiului Husi, in Consiliul d eAdministrare al Spitalului Municipal D Castroian Husi
95316.12.2020Privind compensarea in bani, a concediului de odihna neefectuat in anul 2019 si in anul 2020 de cater d-na Catargiu Liliana-Ecaterina, al carei mandat d eviceprimar a incetat la data de 22 octombrie 2020
95216.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Palie Maria
95116.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Rusu Carmen
95016.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Baciu Constantin
94916.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Munteanu Liliana
94816.12.2020Privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social, pentru cererile inregistrate pana la data de 20.11.2020
94715.12.2020Privind numirea d-lui Boeru Sergiu in functia de executie, in regim contractual, de consilier, grad profesional IA-consilier personal la Cabinetul primarului municipiului Husi, pe durata detereminata
94615.12.2020Privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Grosu Rubin
94515.12.2020Privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Virlan Livia
94415.12.2020Privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Paduraru Adrian
94315.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Riscanu Alina
94215.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Hincu Elena
94115.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Frentescu Anica
94015.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Balint Eugenia
93915.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Macinoi Eufrosina
93815.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Ciobotaru Mihaela
93715.12.2020Privind acordarea unor noi drepturi de asistenta sociala(ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri) pentru Mihu Corina
93615.12.2020Privind acordarea unor noi drepturi de asistenta sociala(ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri)pentru Moldoveanu Georgiana
93514.11.2020Cu privire la convocarea de indata in sedinta extraordinara, a Consiliului Local al municipiului Husi, in ziua de 15 decembrie 2020
93411.12.2020Privind modificarea raportului de serviciu al d-lui Resmerita Ionut- consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Disciplina in Constructii- Directia Urbanism, Administraresi Dezvoltare Locala din cadrul Primariei municipiului Husi
93310.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Balan Constantin
93210.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Lupu Ion
93110.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Filip Dumitru
93010.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Melinte Eusebiu
92910.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Buroaga Ionel
92810.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul social si alocatie pentru sustinerea familiei pentru Sava Mihaela
92710.12.2020Privind acordarea ajutorului de inmormantare pentru Ciulei Dorina
92609.12.2020Privind numirea d-nei Roca Amalia in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant,la SPCLEP Husi
92509.12.2020Privind incetarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, al d-nei David Daniela si numirea in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal la SPCLEP Husi
92409.12.2020Privind constituirea comisiei pentru predarea mijlocului fix- autoturism Dacia Logan de la Municipiul Husi la Politia Locala a Municipiului Husi
92308.12.2020Privind acordarea ajutorului de inmormantare pentru Gugui Simona Vladuta
92208.12.2020Privind reluarea acordarii dreptului la stimulentul educational sub forma de tichet social in anul scolar 2020-2021, pentru Chetran- Hincu- Viorica- Liliana
92108.12.2020Privind modificarea Dispozitiei nr. 843/17 octombrie 2018 pentru constituirea echipei de implementare a Sistemului de Managementul Calitatii in cadrul UAT Municipiul Husi
92008.12.2020Privind virarea de credite pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in limitele bugetului local aprobat pe anul 2020
91908.12.2020Privind virarea de credite pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2020 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
91808.12.2020Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Alexa Florin
91708.12.2020Privind numirea comisiei de constatare a stadiului lucrarilor si verificare a situatiilor de lucrari inaintate la plata pe perioada derularii investitiilor finantate din bugetul UAT Municipiul Husi si bugetul de stat
91608.12.2020Privind modificarea raportului de serviciu al dnei Solomon Monica -inspector, clasa I, grad profesional superior, prin mutarea definitiva de la Compartimentul Executare Silita, Creante Bugetare- Serviciul Impozite si Taxe Locale la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
91508.12.2020Privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Marin Mariana -inspector, clasa I, grad profesional superior, prin mutarea definitiva de la Compartimentul Executare Silita, Creante Bugetare- Serviciul Impozite si Taxe Locale la Compartimentul Evidentiere, Urmarire si Incasare Venituri- Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
91408.12.2020Privind actualizarea componentei Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul Primariei municipiului Husi
91308.12.2020Privind modificarea Dispozitiei nr. 583/05 iunie 2018 privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial in cadrul Primariei municipiului Husi si serviciilor publice locale infiintate in subordinea Consiliului Local
91204.12.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementarea Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei Municipiului Husi, Cod SIPOCA 829/Cod SMIS 136134, pentru luna noiembrie 2020
91103.12.2020Privind reorganizarea Comandamentului local pentru deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarna si atributiile acestuia la nivelul municipiului Husi
91003.12.2020Privind constituirea unei comisii pentru constatarea necesitatii schimbarii categoriei de folosinta a unor suprafete de teren apartinand municipiului Husi
90903.12.2020Privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului"Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna Noiembrie 2020
90803.12.2020Privind desemnarea d-nei ing.Baciu Diana Simona- consilier in cadrul Biroului Agricol si Cadastru din Primaria Husi, responsabil cu urmarirea derularii contractului de finantare in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica si urmarirea derularii contractului de achizitie publica
90703.12.2020Privind delegarea unor atributii ale Primarului municipiului Husi catre viceprimarul municipiului Husi
90603.12.2020Privind constituirea Comisiei de predare catre SC Ecosalubrizare Prest, a terenului in suprafata de 7590mp si a constructiei (grajd) in suprafata de 63 mp situate in str.Husi-Voloseni, nr.20 A
90503.12.2020Privind constituirea Comisiei de preluare de catre UAT Municipiul Husi, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi, de la SC Parcuri Verzi&Urban Trans SRL Husi, a terenului in suprafata de 7590mp si a constructiei (grajd) in suprafata de 63 mp, situate in municipiul Husi, str.Husi-Voloseni,nr.20A
90403.12.2020Privind delegarea unor atributii ale Primarului municipiului Husi catre administratorul public al municipiului Husi
90302.12.2020Privind promovarea d-lui Resmerita Ionut in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Disciplina in Constructii- Directia Urbanism Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul Primariei municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
90202.12.2020Privind promovarea d-nei Osman Simona in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Buget Contabilitate- Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
90102.12.2020Privind promovarea d-nei Roca Ramona in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul- Directia Administratie Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
90002.12.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2020-2021 pentru Virlan Livia
89902.12.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2020-2021 pentru Paduraru Adrian
89802.12.2020Privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri in perioada sezonului rece 2020-2021 pentru Chiriac Cristina
89702.12.2020Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru perioada 01.11.2020-31.03.2021
89602.12.2020Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru Ciobotaru Vasilica
89502.12.2020Privind numirea d-nei Catargiu Liliana-Ecaterina in functia de conducere de administrator public la Primaria Husi
89402.12.2020Privind constituirea Grupului tehnic din Primaria municipiului Husi de organizare si desfasuare a alegerilor pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 06 decembrie 2020
89302.12.2020Privind salarizarea personalului din cadrul SPCLEP Husi, incepand cu data de 02 noiembrie 2020
89202.12.2020Privind salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi aferenta lunii noiembrie 2020